ቦርድ ዳይረክተራትና ባህ ዘብልን ምሉእ ብምሉእ ዝሓቍፍን ሕብረተሰብ ንምህናጽ ባህጊ ዘለዎም እተፈላለዩ ክኢላታትን ክኢላታትን ውልቀ-ሰባት ኣከበ።
እቲ ቦርድ ንንጥፈታት ውድብ የሆዋ ብሓባር ዚከታተሉ እተመርጹ ኣባላት ኵሎም ወለንተኛታት ዝሓዘ እዩ ። እቲ ቦርድ ዘለዎ ሓላፍነታት በቲናይ ቢ.ሲ. ሚስዮን ኣዋጅን ቀንዲ ስነ - ምግባራዊ ስርዓታትን ተመሪሑ ከምዚ ዝስዕብ ይርከቦ -

  • ምምሕዳር ማሕበር
  • ስትራተጅያዊ ራእይን ዕቤትን
  • ናይ ገንዘብ ምቍጽጻር

. ሲ. ካብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ (AGM) የካይዱ እዮም ። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኸምዚ ዝስዕብ ዝብል ኣጋጣሚ ኢዩ -

  • ናይዓመታዊ ጸብጻብቢ. ሲ.
  • ንግዲ ኣባልነት ምምራሕ
  • ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እተገብረ ወፈያታትን ኣሳልጦንኢ.ኤን. ኤስ.
  • . መቓብርቢ. ሲ. ነቶም ተቐበልቲ ኣፋልጦም ሽልማቶም ድማ ኣቕርበሎም።

ኣብቲ ብ22 መስከረም 2022 እተገብረ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ኣኼባ እዞም ስዒቦም ዘለዉ ሰባት ናብ ቦርድዳይረክተራት ቢ.ኤስ.

ኣሌክ ኣትፊልድ - ዳይረክተር

ኣሌክ ኣትፊልድ

መንበር

ኣሌክ ኣትፊልድ (ንሱ/ንሱ) ብ1992 ናብ ፌደራላዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ቅድሚ ምግዓዙ መምህርን ኣማኻሪ ምምሕዳርን ኰይኑ ሞያኡ ጀመረ። 

ኣሌክ ንልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ቍጠባዊ ፖሊሲ ኣብ ዝርከብ ጸሓፊ ቦርድ መዛግብቲ ኣገልጊሉ ኢዩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ናይቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምስጢራዊ ቤት ምኽሪ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጸጥታን ሓባራዊ ምልክታታትን ኰይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ ሓለቓ ሰራሕተኛ ፕረዚደንት ትካል ዶብ ካናዳ ዀይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ ንካናዳ ወኪሉ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ካናዳ ኣማኻሪ ዀይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ። ዲ. ሲ. ኣብ ኢሚግሬሽን ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ (ኣይርሲሲ) ጀነራል ዳይረክተር ዜግነት ካናዳ ዀይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ። ኣሌክ ዝነበሮ ክእለት ኣህጉራዊ ርክባት ሓበሬታ ሃገራዊ ድሕንነት ርክባት ካናዳን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ዜግነት ጉምሩኽ ከምኡውን ስደተኛታት ዘጠቓልል ኢዩ። 

ኣሌክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኲንስ ተማህረ ኣብ ሕሳብን ትምህርትን ዲግሪ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ፖሊሲ ናይ ማስተር ዲግሪ ረኸበ ። 

ክሪስታ ቶምሰን

ምክትል ኣመሓዳሪ

ክሪስታ ን16 ዓመት ሓለቓ ኮቨንሽን ሃውስ ቫንኮቨር ኰይና ድሕሪ ምቕጻላ ብ2022 ጡረታ ወጸ ።ክሪስታ ነቲ ውድብ ኣብቲ ዝዓበየ እዋን ዕቤት መርሓቶ፣ ን230 ሰራሕተኛታት ብሓላፍነት ይከታተል ብዙሕ ኣታዊ ይውስኽ ከምኡውን ነቲ ኣብ ማእከል ከተማ ቫንኮቨር ዚርከብ ብሉጽ መሳለጥያታት ይዛዘም።  ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ንዝርከቡ ኣካየድቲ ስራሕን መራሕትን ቤት ኪዳን ኣብ ምምሃር ተጸሚዳ ኣላ ።

ክሪስታ ናይ ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ትካል (ICD.D) ከምኡውን ናይ ተክኖሎጅን ናይ ንግዲ ምምሕዳርን ዲፕሎማ ኣለዋ ። ክሪስታ ናይ 2015 ሽልማት ናይ ፍልይ ዝበለት ሰበይቲ ኢያ ነይራ ኣብ ቲኦክራሲያውያን ትካላት ግብረ - ሰናይ ከኣ ናይ 2015 ኣካያዲ ስራሕ ናይታ ዓመት ቫንኮቨር ኢያ ነይራ ።

ጀኒፈር ናትላንድ

ናይ ቀደም መንበር ቦርድ

ጀኒፈር ናትላንድ ናይ ቀደም ኣመሓዳሪ ቦርድዳይረክተራት ቢ.ኤስ. ምክትል ፕረዚደንት ናይ ምምሕዳር ወደብ ቫንኮቨር ፍሬዘር ከምኡውን እተመዝገበ ትውጥን ኣላ ። ጀኒፈር ኣቐድም ኣቢላ ኣብ ከተማ ኒው ዌስትሚንስተር ናይ ማሕበረሰብ መደብ ኣብ ምውጻእ ትዓዪ ነበረት ።

ጀኒፈር ካብ 2017 ኣትሒዛ ንሳን ስድራ ቤታን ኣማኸርቲ ሰፈራት ኰይኖም ወለንተኛታት ኰይኖም ኬገልግሉ ኻብ ዝጀመሩሉ እዋን ኣትሒዛ ምስኢ. ኤን. ኤስ. ጀኒፈር ኣብ ካልእ ወለንተኛ ዀይና ዘገልገለት ኰይና ካብ 2012 ክሳዕ 2020 ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሳይመን ፍሬዘር ናይ ከተማ መጽናዕቲ ፕሮግራም ኣብ ናይ ክፍሊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ኣማኸርትን ኣገልጊላ ኢያ ። ካብ 2010 ክሳዕ 2012 ኮሚሽነርን ምክትል ኣመሓዳሪትን ኮሚሽን መደብ ከተማ ቫንኮቨር ኰይና እውን ኣገልጊላ እያ።

ብ2018 ጀኒፈር ካብ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ኤስ. ኤፍ. ብ2008 ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳይመን ፍሬዘር እውን ናይ ከተማ መጽናዕቲ ዲግሪ ረኸበት ። ተመዝጊባ ዘላ ኽኢላ መደብ እተውጽእን ኣባል ትካል መደባት ካናዳ ዝዀነትን እያ ።

"ምስ ኢሶፍቢሲ ወለንተኛ ብምዃና ብዙሕ ዓስቢ ረኺበ እየ። ኣማኻሪ ሰፈራት ከም ምዃነይ መጠን ውድብ የሆዋ ኣብ ህይወት ሓደስቲ ሰባት ናብ ዞባናን ኣውራጃናን ዜሕድሮ ዓብዪ ኣወንታዊ ጽልዋ ርእየ እየ። ኣብ ቦርድ ዳይረክተራት ብምግልጋለይ ኢሶፍቢሲ ኣብ መጻኢ ንሓደስቲ ሰባት ነዚ ኣዝዩ ኣድላዪ ዝዀነ ደገፍ እዚ ምሃብ ከም ዝቐጸለ ኸረጋግጽ ተስፋ እገብር።"

ሄዘር ጁድ - ፕረዚደንት - ኢሶፍቢሲ

ሄዘር ጁድ

ጸሓፊ

ሄዘር ጁድ ኣብ ቍጠባዊ መግለጺታት ኣብ ዘጋጥም ሓደጋታት ኣብ ምርዳእ ዘተኰረ ትካል ኢዩ። ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ሕሳብ ኰነ ኣብ ገንዘባዊ ግደ ተመክሮ ኣለዋ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ውሽጣዊ ጸብጻብ ገንዘብን ግዳማዊ መርመራን ምኽርን እዩ ። ኣብ ወሳኒ ምኽንያታት ንሕሳብ ከምኡውን ንቝጠባዊ መሃይምነት ኣብ ምምሃር ተመክሮ ኣለዋ ። ሄዘር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማክጊል ሲ. ፒ B.Sc. ኤ.  

ሄዘር ጁድ ብ2016 ንመጀመርታ ግዜ ምስ ኢ. ኤን. ኤስ. ብ2018 ምስ ቦርድ ዳይረክተራት ተጸምበረት ። 

ክሬግ ስቶኪንግ

ተሓዝ መዝገብ

ክሬግ ስቶኪንግ ተሓዝ መዝገብቦርድ ዳይረክተራት ቢ. ሲ.  ምስ ዓማዊሉ ኣብ ጕዳያት ተኣዛዝነትን ምስ ትካል ኣታዊ ካናዳ ይግባይ ኣብ ምባሎምን እውን ብዙሕ ሰሪሑ እዩ። 

ክሬግ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ምስ ቻርተርድ ክኢላታት ሕሳብ ካናዳን ምስታ ቕድሚኣ ዝነበረት ማሕበርን ኰይኑ ንሲ. ፒ. ኤ. ሲ. ፒ. ኤ. ቻርተርድ ሕሳብ ከምኡውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳይመን ፍሬዘር ናይ ንግዲ ሕሳብ ዲግሪ ረኸበ  

ክሬግ ካብ ስራሕ ርሒቑ መብዛሕትኡ ግዜኡ ዳይረክተር ወይ ኣብ እተፈላለየ ኽእለት ወለንተኛ ዀይኑ ኣብ ግብረ-ሰናይ ንዘይረብሕ ማሕበራት ወለንተኛ ዀይኑ የገልግሎ።  ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰለስተ ናይቲ ዓዲ ትካላት ግብረ - ሰናይ ዳይረክተር/ተዓዛቢ ዀይኑ ይዓዪ ኣሎ ።  ካብ መጋቢት 2021 ኣትሒዙ ኣባል ኮሚተ ፋይናንስ ቢ. ሲ. 

ሊዳ ፓሳር

ሊዳ ፓስላር

ኣባል ዓብዪ

ሊዳ ፓስላር ካብ ህዝባዊ ትካላት ኰነ ኻብ ዝለዓለ ደረጃ መንግስቲ ብዙሕ ፍልጠት ሒዛታ ኣላ ። ኣብዚ እዋን እዚ ዳይረክተር ናይ ኣሰራርሓ ስትራተጂን ጸብጻብን ትካል መዓርፎ ነፈርቲ ቫንኮቨር ኢያ

ኣቐድም ኣቢላ ኣብታ ትራንስሊንክ እትበሃል ኣብ መላእ ከተማ ሜትሮ ቫንኮቨር 21 ምምሕዳራት ዘለዋ ትራንስሊንክ እትበሃል ጕጅለ ተመክሮ ዓማዊል ትመርሕ ነበረት ። ትራንስሊንክ ቅድሚ ምኻዳ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር መጐዓዝያ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣብ ውድብ ቍጠባዊ ትካልን ዕቤትን ከምኡውን ኣብ ፈደራላዊ ደረጃ ናይ ባይቶ ጸሓፊ ሚኒስተር ፋይናንስ ቦታ ነበራ  

ሊዳ እትበሃል ካናዳዊት ናይ መጀመርታ ወለዶ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኢያ ዓብያ እዚ ቤት እዚ ኸኣ ብስነ-ጥበብ ታሪኽ ልምድታት ምግቢ ከምኡውን ቋንቋ ኣቢላ ንውርሻ ኢራን ኣጸቢቓ ትቕበሎ ነበረት። ሎሚ ምስ ሰብኣያን ጓላን ኣብ ቫንኮቨር እያ እትነብር ። ነቲ ስደተኛ ዚገብሮ ቓልሲ ዘይትፈልጦ ስለ ዝዀነት ነቶም ሓደስቲ ሰባት ነቲ ኼጋጥሞም ዚኽእል ዕንቅፋታት ኣጋጣሚታትን ፍታሕን ንኺረኽቡ ንምምራሕን ንምሕጋዝን ብሕታዊ ተመክሮኣን ክእለታን ከተምጽኣሎም ትደሊ እያ። 

 ብ2013 ሊዳ ኻብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ናይ ስነ-ጥበብ ባችለር ረኸበት፣ ኣብ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ከኣ ዓብዪ ብፈረንሳይኛ ኸኣ ንእሽቶ ነበረት።  

"ናብ ሓዳስ ሃገር ምግዓዝ ብዙሕ ብድሆታት ኬምጽእ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ንሕና ግን ንኽንድግፈካን ኣብታ ሓዳስ ቤትካ ዕዉት ንኽትከውን ዜድልየካ ናውቲ ንኽትረክብን ኢና መጺእና" በለ። 

ጆኣና ስታርቺኖቭስኪ

ጆኣና ስታርቺኖቭስኪ

ዳይረክተር

ጆኣና ስታርቺኖቭስኪ ነቲ ናይ ንግዲ ኢንዱስትሪ ተመክሮኣ ብዛዕባ ቝጠባዊ ትካላት ዘለዋ ሰፊሕ ፍልጠት ከምኡውን ብዛዕባ ባህላዊ ምንቅስቓስን ዕቤት ማሕበረሰብን ዘለዋ ምርዳእ ናብ ቦርድ ቢ. ኤስ. 

ጆኣና ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ስራሕ ንባንክ ከምኡውን ኣብ ምምኽኻር ተመክሮ ኣለዋ። ኣብ መላእ ዓለም ኣማኺራ እያ ፣ ኣብ ምብራቓዊ ኣውሮጳ ንዚርከባ ኸባብያውን ምትሕብባርን ባንክታት ኣብ ምቕያር ፕሮጀክት ከምኡውን ኣብ ሞሮኮ ኣብ እተገብረ ፕሮጀክት ባንክ ዩኤስኤይድ ተኻፊላ እያ ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ንግዲ ምምሕዳር ኣማኻሪ ኩባንያ - ስታር ቬንቸርስ Enterprises Ltd. 

ጆኣና ኻብ ፖላንድ ካብ ዝመጹ ስደተኛታት ወለዲ ኣብ ቫንኮቨር ስለ እተወልደት ምስ ዓሌታ ድልዱል ርክብ እዩ ነይርዋ ። ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ቢ. ሲ.ኣባል ቦርድ ናይቲ ፖላንዳውያን መበቈል ዘለዎም ኣረጋውያን ዝርከብ ማሕበር ኤም. ኮፐርኒክ ኢያ ። ኣብ እተፈላለያ ማሕበራት ብፍላይ ከኣ ኣብተን ሓደስቲ ተማሃሮ ከምኡውን ነጋዶ ዘገልግላ ውድባት ወለንተኛ ዀይና ኣገልጊላ ኢያ ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣማኻሪ ንግዲ ናይቲ ኣብ ካሪብያን ዝርከብ ማእከል ንግዲ ብራንሰን ከምኡውን ኣብዚ እዋን እዚ ዳይረክተር ቦርድ ኰይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፈይርሊ ዲኪንሰን - ቫንኮቨር ካምፓስ 

ጆኣና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዩቢሲ ቢሲቲ ከምኡውን ካፒላኖ ናይ ንግዲ ሕጊ ናይ ንግዲ እንግሊዝኛ ከምኡውን ናይ ስነ-ኣእምሮ ፕሮግራማት ወድአት 

"ሰፊሕ ኣተሓሳስባ እተፈላለየ ኣተሓሳስባ ከምኡውን ባህሊ ናይ ምግላጽ ባህሊ ምቕባል" 

ኣቡዳለህ ኣቡናፊሳ - ዳይረክተር - እተዓጽደ

ኣቡዳለህ ኣቡናፊሳ

ዳይረክተር

ኣቡዳለህ ኣቡናፊሳ (ንሱ/ንሱ) ኣብ ምምሕዳርን ስርዓታትን ሓፈሻዊ ናይ ትካል ሕግን ሰፊሕ ሕጋዊ ተመክሮ ዘለዎ ናይ ትካል ጠበቓ ኢዩ። ኣቡዳለህ ኣብ እተፈላለየ ንግዳዊ ትካላት ንዝርከቡ ቦርድታት ዳይረክተራት ኩባንያታት ብዛዕባ እተፈላለየ ሕጋዊ ጕዳያት እንተላይ ብዛዕባ ምምሕዳር ሓደጋን ገንዘብን ምምሕዳርን ምኽሪ ሂብዎም ኢዩ። 

ኣቡዳለህን ስድራ ቤቱን ካብ ሱዳን ስደተኛታት ኰይኖም ናብ ካናዳ ሃደሙ ዓረብኛ ድማ ኣጸቢቖም ይመልኹ ነበሩ። ኣቡዳለህ ነቲ ኸም ስደተኛ መጠን ዘሕለፎ ብሕታዊ ተመክሮን ከም ጠበቓ መጠን ዘሕለፎ ሞያን ተጠቒሙ ንኢ. ኤን. ኤስ. 

ኣቡዳለህ ኣብ ስርዓተ-መትን ሰብኣዊ ውሳነ ብምትኳር ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርለተንን ዩኒቨርሲቲ ኲንስን ናይ ኒውሮሳይንስ B.Sc M.Sc ዲግሪ ረኸበ። ብተወሳኺ ውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦታዋ ጀይ. ዲ. 

ጆርዳን ሲሞንስ - ዳይረክተር

ዮርዳኖስ ሲሞንስ

ዳይረክተር

ጆርዳን ሲሞንስ (ንሱ/ንሱ) ብልቡ ዳህሳሲ እዩ። ኣብ ቫንኮቨር ቢ. ሲ. ተወሊዱን ዓብዩን እዩ ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ድማ ናብ ልዕሊ 50 ሃገራት ተጓዒዙ እዩ ።

ጆርዳን ተሓባባሪ መስራትን ኣካያድን ናይቲ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት 2SLGBTQ+ ከምኡውን ሕብሪ ዘለዎም ሰባት ንምድጋፍን ንምትብባዕን እተወፈየ ማሕበር ኖሚነ ኢዩ።

ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ጆርዳን ኣብ ፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን ዘተኰረ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ሓያሎ ኣገልገልቲ ካቢነ ቅ. ክ.

ጆርዳን ኣብ ናይ መንግስታዊ ርክባትን ናይ ትካላትስትራተጂን ህያውን ክኢላን ተመክሮ ከም ዝህልወና ዝገብር ከምኡውን ኵላትና ኽንዕምብበሉን ክንዕወትን እንኽእለሉ እተፈላለዩ ማሕበረሰባት ንምህናጽ ዓሚቝ ባህጊ ከም ዘሕድር ገበረ።

ሊሳ ሪችለን

ዳይረክተር

ሊሳ ሪቸለን (ንሳ/ሄር) መበቈላ ኻብ ቤልቭወ ዋሽንግተን እኳ እንተ ዀነት ኣብ ታሕተዋይ ቀንዲ መሬት እያ ዓብያ። ኣቐድም ኣቢላ ኣብ እስራኤል ትነብር ነበረት ኣብኡ ኸኣ ኣብተን ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኣይሁድ ዘይኰኑ ሰባት ዝድግፋ ማሕበራት ሰብኣዊ መሰላት ትሰርሕ ነበረት። 

ሊሳ ኽልተ ሳዕ (ቀዳማይ ናብ እስራኤል ደሓር ከኣ ናብ ካናዳ) ተሰዲዳ ስለ ዝነበረት ንኣስታት 20 ዓመት ኣብ ጕዳያት ስደተኛታት ተጸሚዳ እያ ። ካብ 2004 ክሳዕ 2010 ኣብ ሆቴል ፎር ስደተኛታትን ስደተኛታትን ትሰርሕ ነበረት፣ ብ2008 ከኣ ኣብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዚርከብ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኣገዲድካ ዚግበር ስደት ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታት ተኻፈለት። ብ2014 በቲ ኣብ ቴል ኣቪቭ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ኤች. ኣይ. ኤስ. 

ሊሳ ኣብ ርእሲ እቲ መኽሰብ ዘይርከቦ ስራሓ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ካብ ዩኒቨርሲቲ ለስሊ ኣብ ማሕበራውን ስምዒታውን ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ በን ጉሪዮን ናይ ኣፍሪቃ ስታዲስ ዶክተር ኰይና እትዓዪ ቢ. ኤ. 

ሊሳ ብ2021 ናብ ቫንኮቨር ገዓዘት ሕጂ ድማ ኣብ ዩ. ቢ. ሲ. ብዛዕባ እቲ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካላት ዘለዋ ክእለትን ግብራዊ ተመክሮን ፍልጠትን ንኢ. ኤን. ኤስ. 

ኖሃ ሰዲኪ

ዳይረክተር

ኖሃ (ሸ/ሄር) ርእሰ-መምህራን ሲቲ ስፓይስ ኮንስልቲንግ እትበሃል ኣብ ምዕራብ ካናዳ እትርከብ ናይ ማሕበረሰብ መደብን ዕቤትን ኣማኻሪትካል ኢያ። ኖሃ ብፍላይ ኣብ ኣባይቲ ግዳም ሓደር ነት ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ መደብ ብምትኳር ንልዕሊ 20 ዓመት መደብ ናይ ምግባር ተመክሮ ኣለዋ ። ኖሃ ኣማኻሪ ምዕባለ ኸም ምዃኑ መጠን ኣብ ብምሉኡ ብሪትሽ ኮሎምብያን ዩኮንን መኽሰብ ዘይርከቦ ሓድሽ ፕሮጀክትታት ህንጸትን ብሓላፍነት ይከታተልን ኣሎ።

ኖሃ ኻብ 2022 ኣትሒዙ ኣባል ኮሚተ መሳለጥያታት ቦርድ ISSofBC ኰይኑ ኣሎ ። ኖሃ ናይ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ባችለር ከምኡውን ካብ ዩቢሲ ናይ ማሕበረሰብን ከባብያውን መደብ ናይ ስነ-ጥበብ ዲግሪ ረኺባ ኢያ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብን ከባብያዊ መደብን ዩ. ቢ. ሲ.

ሶሄል ናዛሪ

ዳይረክተር

ዶ / ር ሶሄል ናዛሪ ርእሲ ናይ ንግዲ ኣሃዱ ማካይንን ዲጂታላይዜሽን ከምኡውን ዓለምለኻዊ ምክትል ፕረዚደንት ክፍሊ ምግብን ባዮነልን ኰይኑ ኣብ ሓደ ኣህጉራዊ ኩባንያ ኣንድሪትስ ኣ. ሶሄል ካብ ኢራን ስደተኛን ዕቡይ ካናዳዊ ኸም ምዃኑ መጠን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ዚግበር ናይ integration ጕዕዞ ብብሕቱ ተመኪራቶ እያ። ንኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ብምድጋፍ ንህይወት እቶም ሓደስቲ ሰባት ንምምሕያሽ ኣበርክቶ ብምእባዩ ብሓቂ ኽብሪ ይስምዖ እዩ።

ካብ 2006 ኣትሒዙ ሶሄል ምዕቡል ናይ ኤለክትሮኒካዊ ተክኖሎጂ ኣብ እተፈላለየ ኢንዱስትሪታት ንምትእትታው ውፉይ ተጣባቒትን ኣተሓባባሪትን ኰይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ ። ብቐዳምነት ዜተኵረሉ ነገር ነቲ መስርሕ ብኤለክትሮኒካዊ ለውጢ ኣቢልካ ዝያዳ ስሉጥነትን ፍርያምነትን ንኺረክብ ምሕጋዝ እዩ፣ ብዘይካዚ ኣጠቓቕማ ጸዓት ብምንካይ ኣሰር ካርቦን ምንካይ እዩ።

ኣብዚ ጕዕዞ እዚ ብዙሕ ናይ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ንግድን ብዕዉት መገዲ ኣጀሚሩን ንግዲ ኣካይዱን ብዙሕ ሽልማት ረኺቡ ኣብ እተፈላለየ ክኢላታት ቀንዲ ተዛራባይ ኰይኑ ተዓዲሙ ከምኡውን ፍቓድ ረኺቡ ኢዩ። ሶሄል ብ2008 ናብ ካናዳ ኻብ ዚበጽሕ ኣትሒዙ ንእተፈላለየ ምኽንያታትን ፍጻመታትን ወለንተኛታት ብምዃን ምስ ማሕበረሰብ ካናዳ ብንጥፈት ተጸሚዱ እዩ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ መሃንድሳትን ጂኦሳይንቲስትን ብሪትሽ ኮሎምብያን ኣልበርታን ፈተውቲ ማሕበር ልቢ በዓል ቫንኮቨር ፍሪንግ ከምኡውን በዓል ሙዚቃ ቫንኮቨር እዩ ።

ዶክተር ናዛሪ ብ2013 ኣብ ክፍሊ ምህንድስና ኤለክትሪክን ኮምፕዩተርን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣልበርታ ካናዳ ዶክተርነት ረኸበ ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ሳውደር ናይ ንግዲ ቤት ትምህርቲ ናይ ንግዲ ማስተር ኰይኑ ይዛዘም ኣሎ ።

ሚስዮናውያንን ሸቶታትንናይ ቢ.ሲ.

ጆናታን ኦልድማን - ኢሶፍቢሲ CEO

ጆናታን ኦልድማን

ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ

ጆናታን ኦልድማን ኣብ መስከረም 2021 ምስኢ. ኤን. ኤስ.

ጆናታን ምስቶም ግዳም ሓደር ዝዀኑ ሰባት ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ወልፍን ዘለዎም ውልቀ-ሰባት ኣረጋውያን ከምኡውን ምስቶም ኣብ መወዳእታ ህይወት ዘለዉ ሓዊስካ ምስ እተፈላለያ ማሕበራትን ስርዓታትን ብምትሕብባር ንልዕሊ 20 ዓመት ዝለዓለ ናይ መሪሕነት ተመክሮ ኣለዎ። ጆናታን ቀደም ኣካያዲ ዳይረክተር እታ ዘ ቡም ግሩፕ እትበሃል ሓንቲ ኻብተን ኣብ ከተማ ቫንኮቨር ዝርከባ ዝዓበያ ማሕበራት ማሕበረሰብ ኢዩ ነይሩ ። ምስ ማሕበር መንሽሮ ካናዳ ቕድሚ ምሕባሩ ኣብ ዝነበረ ኽልተዓመት ኣብ ክንክን መንሽሮ ኣብ እተፈላለየ ዝለዓለ ናይ መሪሕነት ግደ ነበሮ ጆናታን ኣብ ቦርድ ዳይረክተራት ማሕበር ካታሊስት ኮምዩኒቲ ደቨሎፕመንትስ ዝበሃል መኽሰብ ዘይርከቦ ኣዳላዪ ዘይንቀሳቐስ ንብረት እውን የገልግል ኢዩ። ጆናታን ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ስለ እተወልደ ኣብ ሆስፒታልን ማሕበረሰብን ኣብ እተፈላለየ ኽንክን ጥዕና እናዓየየ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ብሪጣንያ ሞያኡ ጀመረ ።

"ንብምሉኡ ሞያይ ንማሕበረሰብን ንስርዓታት ደገፍን ንምድልዳል ኣብ ምዕያይ ኣሕሊፈዮ እየ። ነዚ ጕዕዞ እዚ ምስ ISSofBC ክቕጽል ብምኽኣለይ ትሕት ኢለ ሓበን ይስምዓኒ ኢዩ ኣብቲ ፓትሪሻን ጕጅለ ኢሶፍቢሲን ክሳዕ ሕጂ ዝረኸብዎ ዘደንቕ ዓወት ክሃንጽ ድማ ብሃንቀውታ ኢየ ዝጽበ። ነቲ COVID-19 ከምኡውን ንማሕበረሰብናን ንሃገርናን ዘጋጥሞ ዘሎ ካልእ ወሳኒ ብድሆታት ብቐጻሊ ክንፈትሖ ኸለና ነቲ ማሕበርና ኣብ በበይኑ ዝዓይነቱን ማዕርነትን ምእታውን ዘለዋ ቘራጽነት እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምድንፋዕ እንገብሮ ሰፊሕ ዕዮ ከምኡውን ምስ ደቀባት ምትዕራቕ እንገብሮ ደገፍ ንዓይ ቀንዲ ቐዳምነት ክህቦ ኢዩ።"

ኣናር ኣምላኒ

ሓለቓ ህዝብን ባህልን መእተውን

ኣናር ኣብ ሕዳር 2022 ዳይረክተር ህዝብን ባህልን ምእታውን ISSofBC ኰነ ።

ኣናር ምሳና ቕድሚ ምሕባራ ኣብቲ ዝለዓለ መራሒት ማዕርነት በበይኑ ዝዓይነቱን ምእታውን ዝነበረትሉ ማሕበር ሕክምና ኦንታርዮ ትሰርሕ ነበረት ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘሎ ዓውድታት ብምትኳር ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ናይ ውልቀ-ሰባትን ባህልን መሪሕነት ተመክሮ ኣሕለፈት። ኣብ ካናዳ ዀነ ኣብ መላእ ዓለም ብዙሕ ሰሪሓ እያ ፣ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ከኣ ኣብ ቶሮንቶ ኽትነብርን ክትሰርሕን ናብ ቫንኮቨር ትምለስ ኣላ ።

እቲ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ንእተፈላለየ መዳያት ናይ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ዝሽፍን ኢዩ እዚ ድማ ምእካብ ውድባዊ ምዕባለ ከምኡውን ቀንዲ መሰረት ናይ ምምሕዳር ክእለት ኢዩ።

ኣናር ካብ ሮያል ሮድስ ዩኒቨርሲቲ ዝመጸ ናይ ማሕበር መሪሕነት ከምኡውን እተፈላለየ ዓይነት ናይ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ዲ. ኤን. ኤ. በበይኑ ዝዓይነቱ ማዕርነት ምእታው ከምኡውን ናትና ምዃን ኣብ ኣቀራርባኣን ስነ-ምግባራዊ ስርዓታታን ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ።

"ኵሉ እቲ ኣነ መራሒ ናይ ማሕበር ግምቢ ዘብዐኛ ክኸውን ዝደሊ ነገራት በቲ ኣብ ካናዳ ኡጋንዳ ስደተኛ ዀይነ ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ኢዩ ዝፍለጥ።  ብተወሳኺውን ምስቶም ኣብ ኦንታርዮ ዝነበሩ ሓደስቲ ማሕበረሰብ ዘሕለፍክዎ ሞያውን ወለንተኛን ተመክሮ ነዚ ዜደንቕ ኣጋጣሚ እዚ ኣዳልዩኒ እዩ። መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ዓመት ስለ ዝዀንኩ እዚ ሓደ ኻብቲ ኣብ ህይወተይ ዘሕለፍክዎ ምሉእ እዋናት ገይረ እየ ዝርእዮ።  ኣባል ስድራ ቤት ISSofBC ብምዃነይ ኣዝየ እየ ዘመስግንን ዝሕጐስን፣ እዚ ኸኣ ተልእኾን ባህልን ዚቕይር እዩ።"

ክሪስ ፍሪሰን - ሓለቓ ኣሰራርሓ

ክሪስ ፍሪሰን

ሓለቓ ሰራሕተኛ

ክሪስ ፍሪሰን ከም ኢ. ኣይ. ኤስ.ofቢ. ዳይረክተር ናይ መዕረፊ ኣገልግሎት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ኣብ መላእ ካናዳ መራሒ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኰይኑ ጸኒሑ ኢዩ ኣብ ቢሲ ከምኡውን ካናዳ ድማ ቀንዲ ተበግሶታት ስደተኛታት ኰይኑ ጸኒሑ ኢዩ። ክሪስ ዘይንጸል ኣባል ሃገራዊ ኣካል ኢዩ ገለ ኻብዚ ኸኣ ኣብቲ ናይ ካናዳ ስደተኛታት ሰፈራት ክፍሊ ኣሊያንስ ከምኡውን ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ሰላምን ምትሕብባርን ዝለዓለ ናይ መሪሕነት ግደ ኣለዎ ። ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ንካናዳ ወኪሉ ኢዩ ብዛዕባ እቲ ምስ ስደተኛታት እተተሓሓዘ ፖሊሲታትን መደባትን ከኣ ተፈታዊ ተዛራባይ ኢዩ። ክሪስ ኣብ ምዕባለ ISS ኣገዳሲ ግደ ነበሮofቢ. ሲ. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ዚበሃል ማሕበራዊ ዕላማ እተሃንጸ ማእከል ሓደ ኻብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዚርከብ ሕያውነት ዝመልኦ ህንጻ እዩ።

ክሪስ ኣብ መፋርቕ 1980ታት ኣብ ዩቢሲ ናይ ጊልዓድ ተማሃራይ ከም ምዃኑ መጠን ቀዋሚ ናይ ተማሃሮ ትምህርቲ ትምህርቲ ንምቛም ናይ ተማሃሮ ክፍሊት ንምስፋሕ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዕዉት referመንት ገበረ። እቲ ናይ ሓደ ግዜ ተበግሶ ብምጅማር ዝጀመረ ኣብ መላእ ካናዳ ኣብ ዝርከባ ልዕሊ 60 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ በቲ ናይ ዓለም ዩኒቨርሲቲ ኣገልግሎት ካናዳ (WUSC) ፕሮግራም ናይ ተማሃሮ ስደተኛታት ምድጋፍ ኣስፋሕፊሑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ኣማራጺ ናይ መዕረፊ መገድታት ከም ዝህሉ ተስፋ ዝህብ ኣህጉራዊ ናይ ምምላስ ልምዲ ዀይኑ ኣሎ። ክሪስ ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ቀቅድሚ ምግልባጡ ንልዕሊ ኽልተ ዓመትን መንፈቕን ነቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ናይ ብሪጣንያን ኬንያን ትምህርታዊ ትራስት ስደተኛታት ኣተሓባቢርዎ ኢዩ።

"ንልዕሊ ሰላሳ ዓመት ዝገበርክዎ ዕዮ ነቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ እንደገና ኺጅምሩ ዝመረጹ ወይ እተገደዱ ስደተኛታትን ዘርኣይዎ ብርታዐን ተጻዋርነትን ዓሚቝ ኣኽብሮትን ኣኽብሮትን እዩ። ንዕዮና የነቓቕሖን ይመርሖን እዩ" በለ።

ሪበካ ኢራን - ዳይረክተር መራኸቢ

ሪበካ ኢራን

ዳይረክተር መራኸቢ ብዙሓንን ንግድን

ሪበካ ኢራን ኣብ ኣህጉራዊ ምዕባለ/መንግስታዊ ትካላት መኽሰብ ዘይርከቦ ብሕታዊ ከምኡውን ህዝባዊ ትካላት ንልዕሊ 18 ዓመት ተመክሮ ዘለዋ ዓለምለኻዊት ስትራተጂ መራኸቢት ኢያ። ከም ትምህርቲ በበይኑ ዝዓይነቱ ጕዳያት ምእታው ማሕበራዊ ፍትሒ ከምኡውን ቀዋሚ ምዃን ዝኣመሰለ ጕዳያት ሓያል ባህጊ ኸም ዘለዋ ተርኢ።

ኣብ ገለ ኻብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ቐንዲ ኣማኸርቲ መራኸብን ዕዳጋን ሰሪሓ እያ ። እንግሊዝኛፈረንሳይኛ ከምኡውን ስጳንኛ ትዛረብ ኣብ መላእ ኣውሮጳ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣመሪካ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡውን ኦስትራላዥያ ትነብርን ትሰርሕን ኣላ። ብ2008 ናብ ካናዳ ገዓዘት ።

ካብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ቢ. ኤ. ብዘመናዊ ቛንቋታት ከምኡውን ኣብ ማርኬቲን (ቻርተርድ ኢንስቲትዩት ንግዲ) ምዕቡል ምስክር ወረቐት ዝሓዘት እያ ። ብዛዕባ ትምህርቲ ሓያል ስምዒት ስለ ዘለዋ ብቑዕ መምህር እንግሊዝኛ እውን እያ።

ሪበካ ኣብ ግዳም ብዙሕ ግዜ ተሕልፍ ዮጋ ትጐዓዝ ከምኡውን ምስ ንእሽቶ ወዳ ግዜ ተሕልፍ እያ።

"ካናዳ ሃገር ሓደስቲ ሰባት ኢያ ISSofBC ከኣ ኣብ ዕዉት ሕብረት ቀንዲ ግደ ኢዩ ዘለዋ። ኣባል እታ ጋንታ ብምዃነይ እሕበን እየ ። ብምኽንያት እቲ ንስደተኛታት ዝገበርክዎ ጕዕዞን እተፈላለየ ባህልን ንዅሎም ሓደስቲ ስደተኛታትን እድንግጸሎም ብርታዐኦምን ተስፋኦምን ከኣ አድንቖም እየ።"

ቪንሰን ሉ

ሓለቓ ገንዘባዊ ብዓል ስልጣን (CFO)

ቪንሰን  ኣብ ጥሪ 2024 ምስ ISSofBC ተጸምበረ ።

ቪንሰን ነቲ ማሕበር ዘደንቕ ክእለት ሓላዪን ናይ ምትሕብባርን መሪሕነት ኣቀራርባ ከምኡውን ነቶም ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝመጹ ሓደስቲ ንምድጋፍ ብዛዕባ ዘለዋ ተልእኾ ዓብዪ ምስትውዓል ከምኡውን በቲ ቦርድ ዝዓየዮ ዕዮን ስድራቤቱ ዝገበርዎ ጕዕዞን ኣቢሉ ኣብቲ ዓውዲ ዘሕለፎ ተመክሮ ኣምጺኡ ኢዩ።

ቪንሰን ናብ ISSofBC ቅድሚ ምእታዉ ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ቫንሲቲ ሳቪንግ ክሬዲት ዩንየን ፒምሲ-ሴራ ከምኡውን ፕራይስዋተርሃውስ ኩፐርስ ግደ ዝነበሮ ናይ ቍጠባዊ መሪሕነት ተመክሮታት ኣሕሊፉ ኢዩ።  ኣብ ማሕበር ማሕበረሰብ ቫንሲቲ ኣመሓዳሪ ቦርድ ኰይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ ኣብ ቲ ሲቲ ማሕበር መንእሰያት ባስኬት ቦል ኣሰልጣኒ ዅዕሶ ሰኪዐት ኰይኑ ድማ ግዜኡ ወለንተኛ ዀይኑ ኣገልጊሉ ኢዩ።

"ኣነን ወለደይን ልዕሊ 40 ዓመት ይገብር ናብ ካናዳ መጺእና።  ኣብ ኣቦትስፎርድ ብዝነበሩ ባህ ዘብሉ ማሕበረሰብ ስለ እተኸበብና ዕድለኛታት ኢና ኔርና ።  ኵሉ ሳዕ ቀሊል ኣይነበረን እንተዀነ ግን ብዙሕ ኣበርቲዕና ብምዕያይ ጽቡቕ ውሳነታት ብምግባር ከምኡውን ቍሩብ ዕድል ብምርካብና ኣሰርና ረኸብና።  ንኽእለተይ ምስ ብሕታዊ ተመክሮታተይ ዘጣመረ ንሓደስቲ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ኣሳልጦ ንኽረኽቡ ብኸመይ ከም እንሕግዞም ዘመሓላልፍ ግደ ብምርካበይ አመስግኖን እሕበንን ኢየ፣ ንዓታቶምን ንማሕበረሰቦምን ኪሰፍሩሎም እዮም።"

ካርላ ሞራሌስ - ዳይረክተር ኣገልግሎት ቋንቋን ሞያን

ካርላ ሞራሌስ

ቀንዲ ሓላፊ ፕሮግራም ኣገልግሎት ቋንቋን ሞያን

ካርላ ሞራሌስ ኣብ ምምዕባል ምምሕዳር ከምኡውን ስትራተጅያዊ መደብ ናይተን መኽሰብ ዘይረኽባ ጕጅለታት ከምኡውን ኣብ ካናዳ ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከባ ማሕበረሰብ ዝመስረታ ማሕበራት ዕዉት ክኢላ ሰብ ሞያ ኢዩ።

ንልዕሊ 15 ዓመት ካርላ ብዛዕባ ቐንዲ ጕዳያት ዕቤትን ኣብ መንጎ ባህሊ ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልውዋጥ ክእለትን ጽቡቕ ገይራ ብምምርማር መኽሰብ ኣብ ዘይርከቦ ትካላት እተፈላለየ ተመክሮ ኣሕሊፋ እያ። ኣብ ማሕበረሰብ ምትሕብባርን ሽርክነትን ሓያል ኣንፈት ሒዛ ኣላ ።

ካርላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ናይ ስነ - ኣእምሮ ትካል ኣለዋ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሲቲ ሲያትል ከኣ ናይ ንግዲ ምምሕዳር ማስተርስ ኣለዋ ። በቲ ኣብ ዩቢሲ ሳውደር ዝርከብ ናይ ንግዲ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ናይ ኤግዚቢሽን ትምህርቲ ገይራ ትምህርታ ወድአት ። ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ገጠር ዝርከባ ኽልተ ማሕበረሰብ ዝምስረት ውድባት ነቲ ክእለት ናይ ምህናጽ ጻዕርታተን ንምድጋፍ ኣማኻሪት ኰይና ተገልግል ኣላ። መብዛሕትኡ ግዜኣ ነቲ ንማሕበራዊ ጽልዋ እተን እትሳተፍ ማሕበራት ዚጸሉ ጕዳያት ኣብ ምስምማዕ እያ እተሕልፎ ።

ካርላ ምንባብዮ ምልምማድ ጕዕዞ ምግባር ከምኡውን ምስታ ንእሽቶ ጓላ ግዜ ምሕላፍ የሐጕሳ ኢዩ ።

"ንሓደስቲ ሰባት ብዓወት ንምድጋፍ ዘኽእል ቀንዲ ረቛሒ ተመክሮኦም ብቐጻሊ ምግምጋም ኢዩ ብሓቂ ንኽሰምዑ ድማ ኢዩ ። ሓድሽ ነገር ቅድሚ ምምሃዝኩምን ብብሉጽ መገዲ ቕድሚ ምግልጋልኩምን ኣብቲ ምርዳእ እቲ ኽትጸንዑ ኣሎኩም።"

ፓርም ሳንዱ - ቀንዲ ሓላፊ ሓበሬታ ISSofBC

ፓርም ሳንድሁ

ሓለቓ ሓበሬታ

ፓርም ሳንዱ ኣብ መላእ ሰሜን ኣመሪካን ኣውሮጳን እስያን ንዚርከቡ ዓማዊል ኣብ ምትግባር ተክኖሎጅን ፍታሕን ንግድን ኣሳልጦ ዝረኸበ ኽኢላ መራሒ ተክኖሎጂ እዩ ።

ፓርም ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ዓውዲ ተክኖሎጂ ኺዓዪ ጸኒሑ እዩ ኣብ እተፈላለየ ዓውድታት ምስ ዚርከባ መኽሰብ ዘይርከቦን ህዝባዊ ኰነ ናይ ብሕቲ ውድባት ብምዕያይ ድማ ኣጸቢቑ ኺሰርሕ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓበይቲ ከባብያውን ሃገራውን ሃገራውን ውድባት ፈጻሚ ሓላፍነት ኣለዎ መስቀላዊ ተክኖሎጅን መሸጣን ንግድን ከኣ ይመርሕ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ፓርም ኣብ ናይ ንግዲ ለውጢ ከምኡውን ዘመናዊ ምዕባለ ብምትኳር ነቲ ኣብ ኢሶፍቢሲ እተገብረ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ለውጢ ተበግሶታት ክመርሖ ጸኒሑ ኢዩ።

ፓርም ብ1993 ካብ ዩናይትድ ኪንግደም ናብ ካናዳ ገዓዘ ። ንጡፍ ኣባል እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኣብ እተፈላለየ ቦርድታት ድማ የገልግል ኣሎ ። ንፉዕ ደጋፊ ስፖርተኛ እዩ ፣ ባህ ዜብልን ንጡፍን ኣነባብራ ድማ ኣለዎ ።

"ነቶም ሓደስቲ ሰባት ዜድልዮም ነገራት ብውጽኢታዊ መገዲ ንምምላእ እቲ እንነብሮ ትካል ተክኖሎጂ ኺጥቀመሉን ኪቕበሎን ኣለዎ። ጠለብ ኣገልግሎታትን መደባትን እናወሰኸ ኪኸይድ እዩ ። ዝያዳ ናይ ኣገልግሎት ክእለት ምእንቲ ኺህልወና ናይ ንግዲ ምስትውዓል ምእንቲ ኺህልወና ከምኡውን ምስ ዓማዊልና ዝያዳ ውጽኢታዊ ምቅርራብን ምትሕብባርን ምእንቲ ኺህልወና ናይ ንግዲ መስርሕናን ዋሕዚ ስራሕናን ከነመሓይሽ ተክኖሎጂ ኽድግፍ ኣሎና"

ካቲ ሸርል - ዳይረክተር ዕርቂ

ካቲ ሸርል

ቀንዲ ሓላፊ ፕሮግራም ሰፈርን ኣገልግሎት ስደተኛታትን

ካቲ ሸርል ኣብ ኢ. ኣይ. ኤስ.ofቢ. ንልዕሊ 12 ዓመት ኣብ ሰፈራት ኣገልጊሎም እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምዕባለን ገምጋምን ፕሮግራም ውዕል ኣብ ምግባርን ኣብ ምቍጽጻርን ከምኡውን ኣብ ብሉጽ መምርሕን መዐቀኒታትን መሪሕ ግደ ኣካይዳ ኢያ ። ካቲ ኣብ ከም ማእከል ስደተኛታት ቢሲ ዝኣመሰለ ፍሉይ ፕሮጀክትታት ብምስታፋ ነቲ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘለዋ ባህጊ ንኻልኦት ከተካፍሎም ከኣለ ፣ እዚ ኸኣ ፖሊሲታት ከም ዚቕየርን ብዛዕባ ጕዳያት ስደተኛታት ዝያዳ ምርዳእ ከም ዚህልዋን ገበራ ።

ካቲ ኻብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ናይ ጂኦግራፊ ዲግሪ ከምኡውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳይመን ፍሬዘር ናይ ስነ-ጥበብ ዲግሪ ብምርካብ ኣብ ካናዳ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ከም እምለሱ ገይራ ኣላ። ካቲ ኣብ ምርምር ብንጥፈት ትሳተፍ ኣላ ። ኣብዚ እዋን እዚ ካቲ ኣብ ክልተ ኣብ ካናዳ እተገብረ ንብዙሕ ዓመታት እተገብረ ናይ ስደተኛታት ምርምር ፕሮጀክትታት ተሓባባሪት ኰይና ኣብ እተፈላለየ ውሽጣዊ ምርምር ፕሮጀክትታት መራሒት ኰይና ኣላ። ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታት ዩኒቨርሲቲ ዮርክ ምስኡ እተተሓሓዘት ምሁር ኰይና ኣብ ማእከል መጽናዕቲ ስደተኛታት ዩቢሲ ኣካይዳዊ ኮሚተ ተገልግል ኣላ ።

ካቲ ኣብ ሃገራዊ ጕጅለ ሰፈራት ሲ. ኣይ. ሲ. ንስርዓት ሓበሬታ ዓማዊል ኒው ትራክ ኣብ ምትግባር ውሽጣዊ ፕሮጀክት ኣካያዲት ኰይና ኣላ ።

"በቶም ናብ ካናዳ ዝመጹ ስደተኛታት ዘለዎም ብርታዐን ተጻዋርነትን ተለዓዒለ ኢየ ብዕዮይን ምርምርን ኣቢለ ድማ ነቲ ኣብ ንጽህናኦም ዘሎ መዋቕራዊ ዕንቅፋታት ክንክዮ ቘሪጸ ኢየ።"

ብሉጻት ኣገልግሎት ንምሃብ እተወፈዩ ኽኢላታት ሰብ ሞያ ። ኢ. ሲ. ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ኣካየድቲ ስራሕ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ሰራሕተኛታትን ክኢላታትን ከም ዝዀኑ የተባብዑ ።

ኢዋ ካርቸቭስኪስካ - ASSOCIATE DIRECTOR - LANGUAGE COLLEGE – LINC

ኢዋ ካርቸቭስኪካ

ዳይረክተር ቋንቋ / ሊንሲ ኣገልግሎት

ንኢዋ ካርቸቭስኪካ ኣብ መንጎ ብዙሓት ሰባት ክትናፍቖ ኣጸጋሚ እዩ ። እቲ ዜሐጕስ ባህርያታን ተመሓላላፊ ሓይላን ንዝዀነ ይኹን ምትእኽኻብ ኣወንታዊ ጽልዋ የሕድር እዩ ። ኢዋ ተሓባባሪ ዳይረክተር ናይቲ ንሓደስቲ ሰባት ናብ ካናዳ (ሊንሲ) እንህቦ ፕሮግራም ቋንቋ ከም ምዃና መጠን ነቲ ኣብ ቫንኮቨር እተሰርሐ ኣብ ዓማዊል ዘተኰረ ብዙሕ ኣገልግሎት ዘለዎ ሞደል ከተብጽሖ ትጽቢት ክግበረላ ይኽእል ኢዩ።

ብ1994 ምስኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ከምቲ ሓደ ኻብ መሳርሕታ ዝበሎ "ኢዋ ብልሓታ እያ እትመርሕ! ክኢላ ንምዝንጋዕ ከምኡውን እጅገኣ ጠቕሊላ ኽትገብሮ ዘድልያ ነገራት ንምግባር ፈጺማ ዘይትፈርህ ፍልይቲ መራሒት ኢያ።"

ኢዋ ብ1994 ምስኢ. ኤን. ኤስ. ድሕርዚ ብ2007 ሓጋዚ ኣካያዲ ስራሕ ኤልሳ/ሊንክ ናይ ስራሕ ዕቤት ረኸበ። ኢዋ ነቲ ኣብ ትሪ-ሲቲ ሪችሞንድ ኒው ዌስትሚንስተር ከምኡውን ማፕል ሪጅ ዝርከብናይ ቢሲሊንክ ሳተላይት ቦታታት ኣብ ምቛም ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ ኢዩ። ኣብ መላእ ቅ. ክ. ኣብ ዝርከባ እተፈላለያ ኮሚተታትን ቦርድታትን እንተላይ ኣብ ከተማ ኮኲታላም ናይ እተፈላለየ ባህሊ ኣማኻሪ ኮሚተ ኣገልጊላ ኢያ።

ኢዋ ትርፊ ግዜኣ ምስ ስድራቤታን ፈተውታን ግዜ ምሕላፍ ብእግራ ምኻድ ኣብ ጸሓይ ምጕዓዝ ከምኡውን ምዝንጋዕ የሐጕሳ ኢዩ ።

ቦኒ ሶ

ዳይረክተር ኮሌጅ ቋንቋን ሞያን (LCC)

ቦኒ ሶ ኣብኮለጅ ቋንቋን ሞያን ISS (LCC) - ISSናይቲኣብ ቢሲ ዝርከብ ዕዉት ማሕበራዊ ትካል ዘለዋ ሓበን ካብ ክኢላታት ንላዕሊ ከም ዝዓመቘ እተኣመነት ናይ መጀመርታ ሰብ ኢያ ።

ብ1995 ኣብ ምቛም እቲ ፕሮግራም እተኻፈለት ቦኒ ከምዚ በለት - "ኤልሲሲ ሲ ካብ ሓደ ኽፍሊ 12 ተማሃሮ ናብዚ ሕጂ ዘሎና ዕዮ ክዓቢ ኸሎ ኣብ ዓዓመት ልዕሊ 2,000 ተማሃሮ ኣብ ናይ ኤስ. ኤስ. ኤስ.

ካብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ ዮርክ ናይ ንግዲ ዲግሪ ከምኡውን ናይ እተፈላለየ ባህሊ መዕረፊ ምስክር ወረቐት ዘለዋ ቦኒ ከምዚ በለት - "ኣነ ንባዕለይ ኣህጉራዊ ተማሃራይ ኰይነ ካብ ሆንግ ኮንግ ናብ ካናዳ ስለ ዝመጻእኩ ነቶም እተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ዓማዊልናን ነቶም እተፈላለዩ ሰራሕተኛታትናን ወለንተኛታትናን ኣኽቢረ ኢየ ዝርእያ።

ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ቦኒ ኤልሲሲ ተፈላጥነት ዝረኸበ ኮለጅ ኰነ ካብ ቋንቋ ካናዳ ከምኡውን ካብ መንግስቲ ቢ. ሲ. ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እተረኽበ ኣታዊ ነቲ ኣብመደባት ቢ.ሲ.

ሻይ ቪስዋናታን - ሓጋዚ ዳይረክተር ዕርቂ

ሻይ ቪስዋናታን

ዳይረክተር ኣገልግሎት መዕረፊ

ሻይ ቪስዋናታን ካብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ካናዳ ዝመጸት ኰይና ኣብቲ እትነብረሉን ንልዕሊ 10 ዓመት እትሰርሓሉን ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ሞያኣ ጀመረት በብቝሩብ ድማ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዚርከባ ውድባት ዝለዓለ ቦታ ረኸበት ኣብቲ ዞባ ድማ ሰፊሕ ጕዕዞ ገበረት። ኣብ ቀውዒ 2006 ናብ ካናዳ ምስ ተመልሰት ኣብ ዕቤት ማሕበረሰብን ኣብ ስደተኛታት ኣብ ዚግበር ሰፈራትን ኣብ ኣገልግሎት ቋንቋን ብምትኳር ኣብቲ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካላት ዝለዓለ ጻውዒት ኣቕረበት። ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ሻይ ምስ እተፈላለዩ ጕጅለታት ሰራሕተኛታትን ካብ እተፈላለየ ዓሌታዊ ድሕረ-ባይታን ሞያን ዝመጹ ወለንተኛታትን እናዓየየ እተፈላለየ ኣቝሑን መደባትን ኣመሓደረ። ኣብ ውሽጢ ዞባ ሜትሮ-ቫንኮቨር ምስ ስደተኛታት እተተሓሓዘ ጕዳያት ኣብ ዝምልከት እተፈላለያ ኮሚተታት ኮፍ ትብል ኣላ ኣብ ማዕርነትን በበይኑ ዝዓይነቱን ምእታውን እተመስረተ ማሕበረሰብ ኣብ ምህናጽ ድማ ሓያል ባህጊ ነበራ። ሻይ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ምግቢ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ምኽሻንን ኣብቲ ቢ. ሲ.

ጀኒፈር ዮርክ - ተሓባባሪ ዳይረክተር ኣገልግሎት ስደተኛታት

ጀኒፈር ዮርክ

ዳይረክተር ኣገልግሎት ስደተኛታት

ጀኒፈር ዮርክ ኣብ ኢሶፍቢሲ እትሰርሓሉ ዝነበረት ሞያ ኣብቲ ማሕበር ዋላ ሓደ ሰብ ኪረኽቦ ዘይክእል ሳሕቲ ዚርከብ ቦታ እዩ ዚዀና ። ጀኒፈር እቶም ካብ መንግስቲ ሓገዝ እተገብረሎም ሓደስቲ ስደተኛታት ቈልዑ ኣብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ሃውስ ክጻወቱ ምስ ረኣየት ወለንተኛ ዀይና ኽትጅምር ጀመረት። ወለንተኛ ዀይና ድሕሪ ምገልጋላ ነዊሕ ከይጸንሐት ኣብ መደባት ስራሕ ግንባር ቀደም ኰይና ኽትዓዪ ጀመረት ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ ነቲ ብፌደራላዊ ዀነ ኣውራጃ ዚምወል መደባት ስራሕ ከተመሓድር ጀመረት።

ብ2015 ጀኒፈር ነቲ ኣብ ትሽዓተ ቦታታት እተገብረ እተፈላለየ መደባትን ፕሮጀክትታትን ንምቍጽጻር ዝለዓለ ኣካያዲ ስራሕ ኰይና ናብ ክፍሊ መዕረፊ ገዓዘት። ኣብዚ እዋን እዚ ሓጋዚ ዳይረክተር ኣገልግሎት ስደተኛታት ከም ምዃና መጠን ዘለዋ ግደ ነቲ ኣብ ካናዳ ንዚርከቡ ሓደስቲ ስደተኛታት መንግስቲ ዚሕግዞም መደብ ከምኡውን ነቲ ንስደተኛታት ዚድግፍ መደብ መዕረፊ (SOS) ብሓላፍነት ትከታተሎ እያ ።

ጀኒፈር ብ2015 ካናዳ ንልዕሊ 40,000 ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ካናዳ ሓንጐፋይ ኢላ ኽትቅበሎም ከላ ኽፍሊ እቲ ኣብ ሶርያ እተገብረ ዕዮ ምዃና ጐሊሑ ይርአ፣ ኣብ ቫንኮቨር ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ኣብ ቫንኮቨር ምስ ተኸፍተ እቲ ሽዑ መስፍን ካምብሪጅን ዳችስን ዝገበርዎ ንጉሳዊ ምብጻሕ ከምኡውን ካብ ነሓሰ 2021 ኣትሒዙ ጀኒፈር ቀንዲ ተወካሊት ናይቲ ኣብ ሃገራዊ ኣፍጋኒኣውያን ተበግሶ ዳግመ-መዕረፊ ኣገልግሎት ቢ. ሲ. ጀኒፈር ኣብ ርእሲ እቲ ነቲ ናይ ፕሮግራም መስርሕ ምቍጽጻርን ምምሕዳርን ምዕባለ እታ ጕጅለ ብምርኣያ ኣዝያ ትሕበን ኢያ ንመሳርሕታ ድማ ብሞያኦም ዕቤትን ዕቤትን ክትምህሮምን ክትድግፎምን ጸኒሓ ኢያ ።

ጀኒፈር ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣልበርታ ናይ ስነ-ፍልጠት ዲግሪ ከምኡውን ኣካያዲ ስራሕ ናይ ንግዲ ምምሕዳር ከምኡውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኲንስ ሓላፍነት ዝስምዖ መሪሕነት ምስክር ወረቐት ኣለዋ።

ጀኒፈር ካብ ስራሕ ወጻኢ ናጻ ግዜኣ ኣብ መገዲ ቢ. ሲ.

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ