ፕሮግራም ርኸብ

ማእከል ክእለት

ክእለት ሃብ ነቶም ስራሕ ንምርካብን ግቡእ ስልጠና ንምርካብን ብድሆታት ዜጋጥሞም ሓደስቲ ሰባት ብናጻ ናይ ስራሕን ክእለትን ስልጠና ዚወሃበሉ መደብ እዩ ። እዚ ፕሮግራም እዚ...

ዝያዳ ኣንብብ

ቢ-ውዕለት

ቢ-ሂሬድ ነቶም ኣብ ካናዳ ሞያኦም ክጅምሩ ዝደልዩ ሓደስቲ መንእሰያት ብናጻ ናይ ስራሕ ድሉውነትን ክእለትን ስልጠና ዝህብ ፕሮግራም ኢዩ።

ዝያዳ ኣንብብ

ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ንዅሉ ርኣዮ

መደባትን ኣገልግሎትን

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ