ዜና

ብዛዕባ ስትራተጂና ሰራሕተኛታትና ዓማዊልና ሓበሬታና ምህዞና ከምኡውን ብዛዕባ ዓውድታትና ሓድሽ ሓበሬታ ፍለጥ። ካብ ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ዓማዊልን ብዛዕባ ምምሃርን ተስፋን ዚገልጽ ዛንታታት እውን ነካፍል ኢና ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ