ወለንተኛ

ወለንተኛታት ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወት ንኺሃንጹ ኣብ ምሕጋዝ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብሩ እዮም ። እቲ ISSofBC ዝበሃል ናይ ወለንታ ፕሮግራም ነቶም ህይወቶም ዝወፈዩ ውልቀ-ሰባት ግዜኦምን ክእለቶምን ኣብቲ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ጕዕዞኦም ዝድግፍ ሰፊሕን መሳጥን እተፈላለየ ንጥፈታት ንኽገብሩ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ይኸፍተሎም ኢዩ።

ዝያዳ ተምሃር
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ