ሓድሽ ሰብ ውዕለት

ስደተኛታት ምቝጻር ኣብ ካናዳ ሞያ ንኺሃንጹ ይሕግዞም ጥራይ ዘይኰነስ ንግድኻ ንኸተዕቢ እውን ሓድሽ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ እዩ። ኣብ ሕቡእ ክእለት ዘለዎ ሓጽቢ ንኽትኣቱ ካብ እተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ጥቕሚ ንኽትዓጽድ ከምኡውን ንሰራሕተኛታትካ ንስራሕካ ንኼመሓይሹ ስልጠና ንኽትለምዶም ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።

ዝያዳ ተምሃር

ወለንተኛ

ወለንተኛታት ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወት ንኺሃንጹ ኣብ ምሕጋዝ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብሩ እዮም ። እቲ ISSofBC ዝበሃል ናይ ወለንታ ፕሮግራም ነቶም ህይወቶም ዝወፈዩ ውልቀ-ሰባት ግዜኦምን ክእለቶምን ኣብቲ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ጕዕዞኦም ዝድግፍ ሰፊሕን መሳጥን እተፈላለየ ንጥፈታት ንኽገብሩ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ይኸፍተሎም ኢዩ።

ዝያዳ ተምሃር

ክትህብ እትኽእለሉ መገድታት

ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ንኺመሃሩን ንኺካፈሉን ንኺዓብዩን ሓግዞም ። ንመሳኪን ስደተኛታትን ቈልዑን መንእሰያትን ስድራ ቤታትን ብቐጥታ ነቲ ብመንግስታዊ ምንጭታት ዘይተዋፈረ መደባት ISSofBC ወፈያ ብምግባር ህይወት ዝቕይር ኣጋጣሚታት ኣብ ምርካብ ኣተኰሩ።

ዝያዳ ተምሃር
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ