ፕሮግራም ርኸብ

ናይ ንግዲ ድሌት

ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ ብኸመይ ከም እትጅምር ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ ነቲ ንግዳዊ ተገዳስነትካ ኽንግምግሞ ብኢንተርነት ናይ ምምሃር ኣጋጣሚታት ክንህቦ ከምኡውን በብሓደ ኽንድግፎ ንኽእል ኢና።

ዝያዳ ኣንብብ

ብልጭታ

መደብ ባርዕ ንሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ንግዳዊ ኣተሓሳስባኦም ንኺፈልጡ ይሕግዞም እዩ ። ስፓርክ ነቲ ናይ ንግዲ ሓሳባትካ ንምምዕባልን ንምድልዳልን ምሳኻ ይዓዪ ሓደ ስጕምቲ ድማ ይወስደልካ ።

ዝያዳ ኣንብብ

ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ንዅሉ ርኣዮ

ዝርዝር ቤት ትምህርቲ ኣራግፍ

ከም እኒ ናይ መንግስቲ መስርሕ ርእሰ-ኽንክን መሰላትን ሓላፍነታትን ርክብ ደቀባት ከምኡውን ወለንተኛ ምዃን ዝኣመሰለ ኣብ ቅ. ክ.

መደባትን ኣገልግሎትን

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ