. ዝገበሮናይ መዕረፊ ረድኤት ፕሮግራም (RAP)

. ሲ. ዚህቦ መደብ ረድኤት ብመንግስቲ ካናዳ - ስደተኛታት ስደተኛታት ከምኡውን ዜጋታት ካናዳ እዩ ዚምወል ። እዚ ፕሮግራም እዚ ነቶም ብመንግስቲ እተሓገዙ ስደተኛታት (GARS) ደገፍ ዝህብ ኢዩ ። ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ካናዳ ዚመጹሉ ዘለዉ መደብ እዚ እዩ ።

ራፕ ክልተ ቐንዲ ተዋጽኦታት ኣለዎ ፣ እዚ ኸኣ ንእተፈላለየ ህጹጽ ኣገልግሎት ዚኸውን ደገፍን ደገፍን እዩ ። ኤስ. ቢ. ሲ. ኣብ ዞባ ሜትሮ ቫንኮቨር ብቕልጡፍን ኣድላዪን ኣገልግሎት ይህብ እዚ ኸኣ ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ ሓደ ሓድሽ ሰብ ናብ ካናዳ ኻብ ዝመጽእ ኣብ ውሽጢ 4-6 ሰሙን ኢዩ። ገለ ኻብቲ ንጥፈታት እዚ ዚስዕብ እዩ ፦

ናይ ራፕ ፕሮግራም ቀንዲ ፎርምታትን ንጥፈታትን - እዚ ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት እዚ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ዝፍጸም ቀንዲ ኣገባባትን ንጥፈታትን ዘርዚሩ ኣሎ።

ISSofBC RAP Info-sheet - እዚ ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት እዚ ነቲ ISSናይቲኣብ ቢ. ሲ.

 ናብ ዕግበት ኣተኵሩ