ዜና

ማፕል 2.0 ኣብ ስራሕ ብዝበለጸ መገዲ ብምትሕብባር ሽልማት ሲ. ኣይ. ሲ.

ማፕል 2.0 - ማኖርሽን ኢን ኣክሽን ዚበሃል ሃገራዊ ፕሮጀክት ምልምማድ ISSofBC ኸም መገላግልቲ ቫንኮቨር ኰይኑ ይዓዪ ኣሎ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ድማ ኣብ ምድብ ምትሕንፋጽ ስራሕ ዜግነትን ስደተኛታትን ካናዳ ኣኽቢርካ ዚርአ ሽልማት ተቐበለ ።

IQN ኣስራሕቲ ምምሕዳራዊ ኣካል መንግስታት ከምኡውን ስደተኛታት ዘገልግላ ውድባት ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገር ናይ መንነት ገምጋምን ተፈላጥነትን ብዝበለጸ መገዲ ክማቐላሉ ዝኽእላ ብኢንተርነት እተዳለወ መአከቢ ኢዩ። ሽልማት ናይ ስራሕ ምትሕብባር ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ዕዳጋ ሸቃሎ ብቕልጡፍን ምሉእ ብምሉእን ንኺሓብሩ ዚሕግዞም ፓን-ካናዳውያን ተበግሶታት ኣፍልጦ ይህበሉ እዩ።

ምስታ ቐንዲ ትካል ዝዀነት ማእከል ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ቻይና ኦታዋ (OCCSC) እተተሓሓዘት ካርመን ጂ. ሙኖዝ እትበሃል ብሲ. ኣይ. ሲ. እታ ሳልሰይቲ መገላግልቲ ማፕል 2.0 ከኣ ካልጋሪ ስደተኛታት ኣገልግሎት እያ ።

ማፕል 2.0 ንኣስራሕቲ ምስቶም ኣብ መላእ ዓለም እተማህሩ ሰብ ሞያ (IEP) ካብ 4 ኽሳዕ 12 ሰሙን ዝወስድ ምልምማድ የራኽቦም ኢዩ። ንኣስራሕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ባህሊ ዘሎ ምርዳእ ንኼስፍሕዎ እናሓገዘ ነቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ስራሕ ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም ።

እዛ ማኪና እዚኣ ቕድሚ ሰለስተ ዓመት ካብ እትጅምር ኣትሒዛ ማፕል 2.0 ንልዕሊ 500 ዚዀኑ ሰባት ኣብ ዓውዲ ክእለቶም ተመክሮ ስራሕ ካናዳ ንኺረኽቡ ሓጊዛቶም እያ። ኣብ ቫንኮቨር እታ ብሊዛ ባውቲስታ እትምራሕናይ ቢሲማፕል 2.0 ጕጅለ ኣካያዲ ስራሕን ኣካያዲ ስራሕን ማፕል ከምኡውን ኢነስ ሞንቶያ ዝስማ ኽኢላ ርክባት ኣስራሕቲ ነቶም 135 ሓደስቲ ሰባት እንተላይ ነቶም ደቀቕቲ ተህዋስያን ክኢላታት ቲ መካኒካውያንን ሲቪልን መሃንድሳት ኣብ ሞያኦም ኣቐሚጣቶም እያ። እቲ ፕሮግራም ኣብቶም ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ዝርከቡ ኣስራሕቲ ጽቡቕ ስም ኣለዎ ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ንማፕል 2.0 ብዓወት ዝቈጻጸረት ሊዛ ካብ 1 ሚያዝያ ኣትሒዛ ሓላፍነት ናብታ ፍሪዳ ፈርናንደስ እትበሃል ኣካያዲት ስራሕ ክእለት ከተመሓላልፍ ጀመረት ። ማፕል 2.0 በቲ ሓጋዚ ፕሮግራም ዝዀነ ኒሉሻ ፓሩ እውን ይድገፍ እዩ ።

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ