ዜና

ኣካያዲስራሕ ቢ.ሲ.

ኣካያዲ ስራሕናይ ቢ.ኤስ. ቢ. ሲ. ከም ምዃንና መጠን ነቶም ብባህላዊ ፍልልያቶምን ሕብሪ ቘርበቶምን እተገለሉ ሓደስቲ ውልቀ-ሰባትን ስድራ ቤታትን ብምግልጋልን ብምድጋፍን ዝመጸ ነዊሕ ታሪኽ ስለ ዘሎና ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣድልዎን ጽልእን ዘደንፍዕ ዓበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ተግባራት መሪሕነት ክንወስድ ወይ ድምጽና ኽንውስኸሉ ኣዘውቲርና ርኢና ኢና።

እቲ ዘሕዝን ግን ኣብዚ ቐረባ ሰሙናትን መዓልትታትን ነቲ ገና ዘይተዓወተ ለብዒ ብሓባር ክንቃለሶ ኸለና ኣብቶም ምብራቓዊ እስያ (ኣብ ካናዳ) ዝጥምቱ ውልቀ-ሰባት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንወለዶታት ዝቐጸለ ዓሌታዊ ጸገም ዝሞተ ጸሊም ኣመሪካዊ ዓሌታዊ ጽልኢ ክለዓል ከሎ ርኢና ኢና።

ኣብቲ ዓውዲ እቲ ዘለዉ መሳርሕተይ ብዛዕባ እቲ ጥሩፍነትን ጽልእን ዜምጽኦ ማእለያ ዘይብሉ ጕድኣት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ምጥርናፍን በበይኑ ዝዓይነቱን ዘለዎ ጥቕሚ ብውዕዉዕ ስምዒትን ብንጹርን ተዛሪቦም እዮም። ብዙሓት ኣብ መንግስትን ኣብቲ ዝዓበየ ማሕበረሰብን ዘለዉ ኻልኦት ሰባት እውን ካብዚ እተፈልየ ኣይኰነን ።

ኣብ ጥቓ ቤቶም እተፈላለየ ዓሌትን ባህልን ጾታን ኣንፈትን ክእለትን ዘለዎምሰራሕተኛታት ቢ.ሲ. እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም ኣብ ኣገልግሎት ዓማዊልና ዝለዓለ ደረጃ ሞያን ድንጋጽን እዮም ዜምጽኡ ።

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ዘጋጠመ ኣዕናዊ ዓሌታዊ ጽልኢ ንሰራሕተኛታትና ብፍላይ ከኣ ነቶም ናብ ምብራቕ እስያ ዚጥምቱ ወይ ነቲ ጆርጅ ፍሎይድ ዚበሃል ዜሕዝን ኣመሪካዊ ሕብሪ ቘርበት ዜካፍልዎም ሰባት እንተ ዚጸልዎም ኣየገርመንን እዩ ። ንሓዲኡ ኻብዚ መግለጺታት እዚ እንተ ድኣ ኣሰማሚዕካዮእሞ ግዳይ ከም ዝዀንካ ዀይኑ እንተድኣ ተሰሚዑካ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ንኽስምዓካ ቦታ ከም ዝግብኣካ ከምኡውን ዝያዳ ምርዳእን ድንጋጽን ክትረክብ መሰል ከም ዘሎካ ፍለጥ።

ንሕና መሳርሕትኹም ክንድግፉኹም ኢና መጺእና ።

ፓትሪሻ ዎሮኽ | ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ

 

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ