ብዛዕባ እቶም ኣብ ማሕበረሰቦም ዜድልዮም ነገራት ብዝያዳ ምእንቲ ኺርድኡን ምእንቲ ኺድግፉን ኢሎም ናብ ቢ. ሲ. ዚመጹ መንግስቲ ዚሕግዞም ስደተኛታት ዚገልጽ ዝርዝር ጸብጻብ ኣዘውቲርና ነዳሉ ኢና።

ብዛዕባ GARS ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጸብጻብ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፦

ኣፍሪቃዊ ፍሉይ ተበግሶ - 2021/22

ኣፍሪቃውያን ናብ ቡለቲን ከተማ ቫንኮቨር መጹ - 23 ነሓሰ 2021 - 23 ነሓሰ 2022

ናይ ጋር ቡለቲን

2023

GAR Report: Oct – Dec 2023 & 2023 Year in Review

1 ሚያዝያ - 30 ሓምለ

1 ጥሪ - 31 መጋቢት

2022

1 ታሕሳስ - 31 ታሕሳስ ጽማቝ ሓሳባት እቶም ኣብ ብምሉኡ 2022 ዝመጹ ጋር

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2021

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

ቡለቲን ካብ 31 ሓምለ ክሳዕ 30 መስከረም ኣይተረኽበን

ቡለቲን ካብ 1 ሚያዝያ - 30 ሰነ ኣይርከብን እዩ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2020

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2019

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2018

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2017

ጥቅምቲ 1- 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2016

ጥቅምቲ 1- 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2015

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ (ካብ ያን - ታሕሳስ 2015 ተወሳኺ ጐሊሑ ዚርአ ነጥብታት)

1 ሓምለ - 30 መስከረም (ኣብ ያን - መስከረም 2015 ጐሊሑ ዚርአ)

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2014

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ – መስከረም 30

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

ጥሪ 1- 31 መጋቢት

2013

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2012

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2011

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

2010

1 ጥቅምቲ - 31 ታሕሳስ

1 ሓምለ - 30 መስከረም

1 ሚያዝያ – 30 ሰነ

1 ጥሪ – 31 መጋቢት

1 ጥሪ 2009 – 31 ታሕሳስ 2010ናብ ዕግበት ኣተኵሩ