ኣብዚ ዘየተኣማምን እዋን እዚ ካብ ክኢላታት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ብዚወሃበካ ደገፍን ዓቕምን ጌርካ ብኸመይ ጥዕናኻ ኸም እተመሓድር ተምሃር።

ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ ምክንኻን - መንግስቲ ካናዳ

ንእተፈላለዩ ጕጅለታት ዚግበር ክንክን ኣእምሮኣዊ ጥዕና – HealthLinkBC

ኣብ ዘየተኣማምን ግዜ ብጽቡቕ ምንባር - ማሕበር ኣእምሮኣዊ ጥዕና ካናዳ

ምኽሪ ኣእምሮኣዊ ጥዕና - ቢ. ሲ.

 ማእከል ርእሰ - ቕትለትን ጣልቃ ምእታውን ርእሰ - ቕትለትን - ማእከል ቅልውላው

ጭንቀት ውጥረት ጭንቀት ወይ ጭንቀት ምቍጽጻርናብ ዕግበት ኣተኵሩ