ካብ ማእከል ክእለት እንታይ ክትጽበ ትኽእል ?

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ፕሮግራም

ክእለት ሃብ ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካናዳ ሞያኦም ንምጅማር ተወሳኺ ዕንቅፋታት ዘጋጠሞም ሓደስቲ ሰባት ብናጻ ናይ ስራሕን ክእለትን ስልጠና ዝህብ ፕሮግራም ኢዩ ። ክእለት ማእከል ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል -

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ፦

 • ክእለት ምልምማድ (እንተላይ ልስሉስ ክእለት ምልምማድ)
 • ንስራሕ ድሉው ንምዃን ዚሕግዝ ናይ ጕጅለ ቤት ትምህርቲ
 • 1 1 መደባት ስልጠና ምምስራት
 • ምኽሪ ሞያ
 • ናይ ስራሕ ደገፍን ምስ ኣስራሕቲ ርክብን
 • ናይ ስራሕን ሓጺርን ናይ ግዜ ክእለት ስልጠና
 • ናይ ስራሕ ቋንቋ ስልጠና (ኣብ ትሕቲ CLB 5/6 ንዘለዉ ተሳተፍቲ)
 • ምስ ተወሳኺ ትምህርቲ እተተሓሓዘ ርክብ

ኣርእስትታት ቤት ትምህርቲ፦

ቀንዲ ናይ ጕጅለና ቤት ትምህርቲ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል -

 1. ሓበሬታ ዕዳጋ ሸቃሎ
 2. እዮብ ምንዳይ 
 1. መራኸቢ 
 1. ደብዳበ ንምድላው ተዳሎ
 1. ቃለ-መጠይቕ ምግባርን ስዒብካ ምስራሕን
 2. ልስሉስ ክእለት (እንተላይ ጸገም ምፍታሕ ውሳነ ምግባር ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ)
 3. ኣብ ክእለት እተመርኰሰ ትምህርቲ (ኣብ ስራሕ ዘሎ ቐንዲ ክእለትን ማሕበራዊ ስምዒታዊ ኽእለትን)
 4. ካልእ ተወሳኺ ነገራት እውን ኣሎ! 

ተወሳኺ ደገፍ ፦

 1. ምምሃር
 2. ኣእምሮኣዊ ጥዕና
 3. ክንክን ቈልዑ፦ ነቶም ወለዲ ዝዀኑ ተሳተፍቲ ነቲ ናይ ክእለት ስልጠና ንኺውድኡ ዚዓግቶም ዕንቅፋታት ንምንካይወይ ንምውጋድ ዚሕግዝ ዎም።
 4. ኣብ ኣድላይነት እተመርኰሰ ኻልእ ብሕታዊ ደገፍ
ከመይ ገይረ እየ እሞ ኽሓብር ዝኽእል ?

ብቑዕ ምዃን

 • ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ኣብ ቫንኮቨር በርናቢ ኒው ዌስትሚኒስተር ሪችሞንድ ሱሬ ላንግሊ ኮኲትላም ማፕል ሪጅ ሰሜን ቫንኮቨር ዌስት ቫንኮቨር ከምኡውን ስኳሚሽ ኢዮም ዝነብሩ ።
 • ብዙሕ ዕንቅፋታት የጋጥመካ።
 • ስራሕ ዘይብሎም ወይ ብዘይ ስራሕ ዚሰርሑ።
 • ቀወምቲ ተቐማጦ ክዩኤት ምስ ክፉት ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣህጉራውያን ተማሃሮ ብኽፉት ናይ ስራሕ ቪዛ እተመረቑ ስደተኛታት ክፉት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክፉት ናይ ስራሕ ፍቓድ ዜጋታት ካናዳ ።
 • ካብ ካልእ ኣብ ኣውራጃ ወይ ብፌደራላዊ መገዲ ዚምወል ናይ ሸቕሊ ዕዳጋ ተደጋጋሚ ገንዘባዊ ደገፍ ኣይረኸበን ።
 • ኣብ ማእከላይ ደረጃ እንግሊዝኛ ዚጅምሩ ። ዝወሓደ ናይ ካናዳ ቋንቋ መዐቀኒ (CLB 4) - እኹል መሰረታዊ ደረጃ ክወሃቦ ኢዩ ዝምሕጸነና ።

ናይ ገንዘብ ብጾት

ዝያዳ ኽትመሃር ወይ ሕቶ ኽትሓትት ትደሊዶ ?

ክእለት ማእከል ነቲ ኣብ ካናዳ እትሰርሓሉ ስራሕ ብኸመይ ኪሕግዞ ኸም ዚኽእል ምእንቲ ኽትፈልጥ ምስ ጕጅለ ኽእለት ሃብ ተራኸብ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ