ዜና

ናይ ኣስራሕቲ ሞሳ ምሸት

ኣብታ ኢሶፍቢሲ እትበሃል ኣብ መጻኢ እትካየድ ናይ ኣስራሕቲ ምሸት ልባዊ "አመስግነካ" ምባል ዘተኰረ ክኸውን ኢዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ሞያ ኣገልግሎት ፕሮግራም ዝግበረሉ ኢዩ።

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ብ16 ግንቦት 2023 ኣብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዝርከብ ቪክቶርያ ድራይቭ ዝበሃል ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይ ኤስ. ኤስ. ቢ. ሲ.

ራሲ ባሚግባድ እትበሃል ኣብ ማሕበርና ዝለዓለ ኣካያዲ ስራሕ ናይ ንግዲ ፕሮግራማት ከምዚ በለት - "ንዅሎም ናይ ኣስራሕትና ብጾትና ስለቲ ንውድብናን ዓማዊልናን ዝገበርዎ ዘደንቕ ደገፍን ተወፋይነትን ቈራጽነትን ኣፍልጦ ኽንህበሉን ከነመስግኖምን ንደሊ ኢና።

ኢሶፍቢሲ ሓንቲ ኻብተን ኣብ ቅ. ክ. ኣብ ዓዓመት ብገምጋም 20,000 ዝዀኑ ስደተኛታት ትድግፍ ናይ ዕርቂ ቋንቋ ስራሕ ከምኡውን ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ድማ ትህብ ።
እዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ኣስራሕቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሕሲ ንምእካብ ኣሳልጦ ንምርካብ ናይ ንግዲ ቦታታት ንምክፋል በበይኑ ዝዓይነቱ ነገራት ንምጽምባል ማዕርነትን ምእታውን ንምብዓል ከምኡውን ሓድሽ ርክብ ንምምስራት ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም ኢዩ። ኣካያዲ ስራሕ ኢሶፍቢሲ ጆናታን ኦልድማን ስዒቡ ድማ ናይ ሽልማት ስነ-ስርዓት ክቐርብ ኢዩ።

ኣይሪን ሊን እትበሃል ሓጋዚት ኣካያዲት ፕሮግራም መገድታት ሞያ ከምዚ በለት - "ተልእኾና ንስደተኛታት ኣብ ካናዳ መጻኢ ንኽሃንጹ ምሕጋዝ ኢዩ እንተዀነ ግን ብዘይ እቲ ዘደንቕ ደገፍን ተወፋይነትን ናይ ኣስራሕትና ብጾትና እዚ ኣይምተኻእለነይሩን ነይሩ ስለዚ እዚ ከነመስግነኩም እንኽእለሉ መገዲ ኢዩ። "ንዅሉ ጻዕሮም ኣፍልጦ ኽንህበሉ ንደሊ ኢና ነቲ ግቡእ ሽልማት ክህብ ድማ ብሃንቀውታ እየ ዝጽበዮ።"

እቶም እተመዘዙ ኸምዚ ዝስዕብ ኢዮም -
• ብቐሊሉ ኽርከብ ዝከኣል ቦታታት
• ኣላና ጋማጅ
• ሰበባ
• ኣማዞን ካናዳ
• ብዓል ስልጣን ገንዘባዊ ኣገልግሎት
• ውርሻ ካናዳ
• ሰላይክስ
• ደልታ ኮንትሮል ኢንክ
• ዲጂታል ኮንኔክ ማርኬቲንግ ሊትድ
• ፈይርሞንት
• ናይ መግቢ መስርሕ መፍትሒ
• ጕጅለ ኣፍ ደገ
• ጂኢሲ ማነጅመንት ድሩት ሽርክነት
• Go2HR
• ሆስፒታል እንስሳታት ሄምሎክ
• መሕረሲ ዕረፍቱ
• ICBC
• IFS
• ዕዳጋ ሕርሻ ኪን
• መጻወቲታት ዝዘረፍካ
• ማኑ ቫርማ
• ኑባ
• ኦፐንትሪ ኤጁኬሽን
• ናይ መጀመርታ ቤት ምግቢ መክሲኮ
• ሃገራዊ ምርኢት ፓሲፊክ
• ፓን ፓሲፊክ
• ፓርክ ቫንኮቨር
• ሰላም
• ፖፒስ ሉዊዝያና ክሽነ
• ፑርዲስ ቾኮላቲየር
• ሪች ሆጅኪንሰን – ኣምሞሊት ቴክኖሎጂ ሊትድ.
• ሳራ ኮሀን
• ስዊስት
• ቀላ
• ሓፈሻዊ ውዕል ሶሊድሮክ
• ሶፎስ
• ስፓይስቦክስ ፍርያት ምዕባለ ሕ. መ.
• ሰኣልቲ
• ቴራፕሮብ
• መዓስከር ከተማ
• TJX (ተዓወትቲ HomeSense, Marshalls)
• ትራንስሊንክ
• ጥዕና ገማግም ቫንኮቨር (VCH)


ምስ ISSofBC ክትዓዪ እትደሊ ኣስራሒ እንተ ዄንካ ኣብቲ ኽትምዝገብ እትኽእል ኣጋጣሚ ኽትካፈል ትደሊ ኢኻ፦ https://www.eventbrite.ca/e/issofbc-employer-appreciation-night-tickets-600889174697

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ