ኢት های ሓምሓመ بی سی (ብዋጋ ዘይሽነን መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ቅ. ክ.

ኢሶፍቢሲ ትሪቲስ ዩኒት258 - 3020 ሊንከን ኤቭ ኮኲትላም ቢሲ ካናዳ

እዚ ዚስዕብ ኣርእስትታት ኪሽፈን እዩ ፦ 1 ብቑዕ ምዃንን ቀዳምነት ምሃብን 2 ። ብኸመይ ኣብ ግብሪ ኸተውዕሎ ትኽእል ? 3. ክራይ ረድኤት & SAFER ንኣረጋውያን ፦ این شرایط برای های [...]

ናጻ

ነቲ ብኢንተርነት እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ

ኣብ መስመር ካናዳ

መብዛሕትአን ኩባንያታት ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ንምቝጻር ቃለ -መጠይቓት ይገብራ ኣለዋ! ነቲ ኣብ መጻኢ እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ ምስቲ ብናጻ እንጥቀመሉ ዌቢናር ሓቢርካ ኸምዚ በለት - ብዛዕባ ስነ-ምግባራዊ ▪ ስርዓት [...]

ናጻ

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

መዓልቲ እተፈላለየ ባህሊ ካናዳ

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ ቢሲ ካናዳ

ኣብ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ኣብ ኢደ-ጥበብን ንጥፈታትን ቈልዑ ዛንታታት መግቢ ከምኡውን ኣብ ስድራቤት ብናጻ ብዝግበር ንጥፈታት ኣቢልና ባህሊ ናይቲ ማሕበረሰብ ነኽብር! መዓስ፦ ቀዳም 29 ሰነ 10 [...]

ናጻ

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዩክረይን

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

• ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምፍላጥ • ሓደስቲ መሓዙት ምጥራይ • ተመክሮታትካ ኣካፍል • ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ኣኪብካ እንተ መሊስካ [...]

መዓልቲ ካናዳ ኣብ ማፕል ሪጅ

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ ቢሲ ካናዳ

ክፍሊ በዓላት ኹን! ሰኑይ 1 ሓምለ 2024 - ሞን 1 ሓምለ 2024 ኣበይ - በዓል ዝኽሪ ናይ ሰላም መናፈሻ 11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ V2X 6A9 ምሳና ንበዓል! […]

ናጻ

ኣኼባ ዕቤትን ጕጅለታትን ፦ ንተጀመርቲ ዚኸውን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ መሳርሒታት

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ነታ "ኣኼባ ዕቤትን ጕጅለታትን - ንተጀመርቲ ዚኸውን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ መሳርሒታት " ብኸመይ ከም እትጥቀመላ ምሳና ተምሃር ። ሕቶታት ክትሓትት ምስኡ እተተሓሓዘ ሓሳባትን ተመክሮታትን ከተካፍል ትኽእል ኢኻ

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዩክረይን

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

• ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምፍላጥ • ሓደስቲ መሓዙት ምጥራይ • ተመክሮታትካ ኣካፍል • ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ኣኪብካ እንተ መሊስካ [...]

ብኢንተርነት ኣቢልካ ስራሕ ንምርካብ ዚግበር ጻዕሪ

ኣብ መስመር ካናዳ

ናብ ኣሳልጦ እትወስዶ ስጕምቲ፦ ነቲ ኣብ ካናዳ እትገብሮ ጻዕሪ ብኢንተርነት ኣቢልካ ክብ ኣበሎ። ሎሚ ኣብ ቤት ዕዮ ተመዝገብ እሞ ነቲ ሓድሽ ዝመጻእካዮ ጕዕዞ ሓይሊ ሃበሉ! ኣብ [...]

ናጻ

شرایط እዋን مدارک دریافت شهروندی کانادا (ብቑዕ ዜግነት ካናዳ ብቕዓትን መመልከቲ ወረቐትን)

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ናይ መዕረፊ ፕሮግራም- ናጻ ናይ ኢንተርነት ቤት ትምህርቲ ኣብ ፋርሲ ካናዳ ናይ ዜግነት ብቕዓት ብቕዓታትን መመልከቲ መስርሕን شرایط مدارک دریافت شهروندی کانادا ብዛዕባ ዜግነት ካናዳ ኽትፈልጦ ዘሎካ ነገራት [...]

ናጻ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ