ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

መዓልቲ ካናዳ ኣብ ማፕል ሪጅ

1 ሓምለ @ 11 30 am - 1 00 ድ.

ናጻ

ክፍሊ በዓላት ኹን!
ሰኑይ 1 ሓምለ 2024

መዓስ ፦
ሞን 1 ሓምለ 2024
ኣበይ ?
ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም
11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ V2X 6A9

ምሳና በዓል ግበሩ!
— ምሳና ሓቢርና ብሙዚቃን ብሳዕስዒትን ብመዘናግዕን ክንዘናጋዕ ኢና ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ኣርባዕተ መድረኽ ዞባ ቘልዑ መንደቕ ምድያብ ከውሒ ዓበይቲ ማካይን ምግቢ ሸየጥቲ ማሕበረሰብ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እዩ ።
– ብሓባር ወለንተኛታት!
11 30 ናይ ምሸት (ሰላማዊ ሰልፊ)
ምስክር ወረቐት ኪወሃብ እዩ

ምሳና ተራኸብ ፦
236-688-2336
yumiko.king@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
1 ሓምለ
ግዜ ፦
11 30 am - 1 00 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦

መአከቢ ቦታ

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም
11930 224 ሰይንት ኢ.
ማፕል ሪጅ BC V2X 6A9ካናዳ
+ ጎል ካርታ

ኣመሓዳሪ

ንጉስ ዩሚኮ
ተሌፎን
236-688-2336
ኢ-መይል
yumiko.king@issbc.org
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ