ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዩክረይን

ሰነ 29 @ 11 00 am - 1 00 ድ.

ተገዳስነት ዘለዋ ሓዳስ ሰበይቲ ዲኺ ?
• ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር
• ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ
• ተመክሮታትካ ኣካፍል
• ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ

ንዝዀነ ይኹን ካብዚ ሕቶታት እዚ ' እወ ' ኢልካ እንተ መሊስካሉ ምሳና ሓቢርካ!

መዓስ ፦ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም
ካብ ግንቦት 04 – 6 ሓምለ 2024
11 00 ናይ ንግሆ ኽሳዕ ሰዓት 1 00 ድ.
ኣበይ ?
2610 ቪክቶርያ ድራይቭ ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ተራኸብ ፦
ስላቪካ ስተቫኖቪክ
Slavica.Stevanovic@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
29 ሰነ
ግዜ ፦
11 00 am - 1 00 ድ.
ምድብ ፍጻመ፦

ኣመሓዳሪ

ስላቪካ ስተቫኖቪክ
ተሌፎን
604-395-8000 Ext. 1706
ኢ-መይል
slavica.stevanovic@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር
ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2
ቫንኮቨር ቢሲቢሲ V5N 4L2ካናዳ
+ ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ