ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

መዓልቲ እተፈላለየ ባህሊ ካናዳ

ሰነ 29 @ 10 00 am - 2 00 ድ.

ናጻ

ኣብ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ኣብ ኢደ-ጥበብን ንጥፈታትን ቈልዑ ዛንታታት መግቢ ከምኡውን ኣብ ስድራቤት ብናጻ ብዝግበር ንጥፈታት ኣቢልና ባህሊ ናይቲ ማሕበረሰብ ነኽብር!

መዓስ ፦
ቀዳም 29 ሰነ
ሰዓት 10 ናይ ምሸት ክሳዕ ሰዓት 2 ናይ ምሸት
ኣበይ ?
ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም
11930 224 ሰይንት ማፕል ሪጅ V2X 6A9

ምሳና ተራኸብ ፦
236-688-2336
yumiko.king@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
29 ሰነ
ግዜ ፦
10 00 am - 2 00 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦

ኣመሓዳሪ

ንጉስ ዩሚኮ
ተሌፎን
236-688-2336
ኢ-መይል
yumiko.king@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ናይ በዓል ዝኽሪ መናፈሻ ሰላም
11930 224 ሰይንት ኢ.
ማፕል ሪጅ BC V2X 6A9ካናዳ
+ ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ