ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ነቲ ብኢንተርነት እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ

ሰነ 27 @ 1 00 ድ. ቀ. - 2 15 ድ.

ናጻ

መብዛሕትአን ኩባንያታት ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ንምቝጻር ቃለ -መጠይቓት ይገብራ ኣለዋ! ነቲ ኣብ መጻኢ እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ ምኽርታትና ስዓበሉ

ናጻ ወብ ሳይትና ኸምዚ ዝስዕብ ብምባል ሕበር -

▪ ብዛዕባ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት እቲ ብኢንተርነት ዚግበር ነገራት ተምሃር
ቃለ-መጠይቓት
▪ ዕቤትን ጕጅለታትን ብውጽኢታዊ መገዲ ተጠቐም
▪ ሓባራዊ ሕቶታት ቃለ መጠይቕ ሕተት

ነቲ ብኢንተርነት እትገብሮ ቓለ-መጠይቕ

 

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
27 ሰነ
ግዜ ፦
1 00 ድ. ቀ. - 2 15 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመታት ፦
ወብ ሳይት ፦
https://forms.office.com/r/pnfBYKwDgj

ኣመሓዳሪ

ሳባ ፋርሂን
ተሌፎን
6046557308
ኢ-መይል
saba.farheen@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ኣብ መስመር
ካናዳ + ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ