ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ብኢንተርነት ኣቢልካ ስራሕ ንምርካብ ዚግበር ጻዕሪ

ሰነ 20 @ 1 00 pm - 2 15 ምሸት

ናጻ
ናብ ኣሳልጦ እትወስዶ ስጕምቲ፦ ነቲ ኣብ ካናዳ እትገብሮ ጻዕሪ ብኢንተርነት ኣቢልካ ክብ ኣበሎ። ሎሚ ኣብ ቤት ዕዮ ተመዝገብ እሞ ነቲ ሓድሽ ዝመጻእካዮ ጕዕዞ ሓይሊ ሃበሉ!
ኣብ ሓዳስ ሃገር ምሹእ ስራሕ ምርካብ ኣጸጋሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካናዳ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታት ትደሊ እንተ ኣሊኻ ኣሳልጦ ንኽትረክብ ዘሎካ ኣጋጣሚ ኣጸቢቑ ዘደንፍዕ መፍትሒ ኣሎና። ንኸማኻትኩም ዝኣመሰሉ ሓደስቲ ሰባት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ካናዳ ዕዉት ናይ ስራሕ ምንዳይ ንምግባር ዜኽእል ውጽኢታዊ ሜላታትን ስትራተጂታትን ንኺረኽቡ ተባሂሉ እተዳለወ ብኢንተርነት ኣቢልካ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ምንዳይ ኮርስ ከነፋልጥ ንኽእል ኢና።

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
20 ሰነ
ግዜ ፦
1 00 ድ. ቀ. - 2 15 ድ.
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመታት ፦
ወብ ሳይት ፦
https://forms.office.com/r/gR6iKErpM7

ኣመሓዳሪ

ሳባ ፋርሂን
ተሌፎን
6046557308
ኢ-መይል
saba.farheen@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ኣብ መስመር
ካናዳ + ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ