ዜና

መዓልቲ ወተሃደራትን መዓልቲ መዘከርታን ደቀባት

እዛ ዓንቀጽ እዚኣ ፈለማ በታ ኩርትድ ሊዲኬሽድ ዘርእስታ ጋዜጣ እያ ተዛሪባ ። ኣብዚ ብኢንተርነት ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

እዛ ሰሙን እዚኣ ኣብ 8 ሕዳር መዓልቲ ወተሃደራት ደቀባት ዘለዋ ሰሙን ወተሃደራት እያ፣ መዓልቲ መዘከርታ ድማ ብ11 ሕዳር እያ እትበዓል። ብዛዕባ እቲ ኣብ ታሪኽ ካናዳ ኣብ ግዜ ውግእ እተሸጡ ደቀባት ጸለምቲ ከምኡውን ካልኦት ዓሌታዊ ጽልኢ ዘለዎም ሒደት ጕጅለ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኽንሓስበሉ ኣገዳሲ እዋን ኢዩ ።

ካናዳውያን ኣብ ዓዓመት ነቲ ኣብ ውግእ ዓለምን ካልእ መጠነ-ሰፊሕ ውግኣትን ዝሞቱ ወተሃደራት ዘርኣይዎ ትብዓትን ተወፋይነትን ሞትን የብዕሉ ኢዮም።  ዜጋታት ኣብ ጽምብላት ይእከቡ መዘምራን ቤት ትምህርቲ መዝሙር ዝኽሪ ይዝምሩ ንኽብሪ እቶም ኣብ ግንባር ዘለዉ ዜመልክት ፓፒረስ ከኣ ንገብር።  ይኹን እምበር ሓድሓደ ግዜ ኽሳዕ ቀረባ ግዜ እተረስዑ ደቀባትን ጸለምትን ወተሃደራት ኣለዉ ።እቶም ደቀባት ወተሃደራት ንካናዳ ኺዋግኡ ምስ ወሰኑ ብዙሕ ኣድልዎን ብድሆታትን ኣጋጠሞም ።  መብዛሕትኦም ንኺምዝገቡ ኢሎም ነዊሕ ጕዕዞ ኺጐዓዙ ነበሮም ።  መብዛሕትኦም ኣባል ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ምስ ኰኑ እንግሊዝኛ ኺመሃሩን ሓድሽ ባህሊ ኺለምዱን ነበሮም ።  ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ጸዓዱ ካናዳውያን ሰብኡት ኣብቲ ውግእ ንኺዋግኡ ይኽተቡ ነበሩ ።  እዚ ኸኣ ነቶም ደቀባት ከም 'ካናዳውያን ' ገይሮም ስለ ዘይርእይዎም ሓዲግዎም ኢዩ እንተዀነ ግን ብዙሓት ወለንተኛታት ኰይኖም ኢዮም ።  ኣብ ወጻኢ ሃገር ይዋግኡ ነበሩ ካብቲ ውግእ ምስ ተመልሱ ኸኣ ብዙሓት ደቀባት ወተሃደራት ንካናዳ ቕድሚ ምውጋኦም ተመሳሳሊ ኣድልዎ የጋጥሞም ነበረ።  ኣብ ካልኣይ ውግእ ወተሃደራት ደቀባት ናብ ካናዳ ምስ ተመልሱ መብዛሕትኦም ህንዳውያን ምዃኖም ኣስተውዓሉ። ነታ ሃገር የገልግሉ እኳ እንተ ነበሩ መሰሎም ተወስደ ከምቶም ጸዓዱ ብጾቶም ድማ ተፈላጥነትን ጥቕምን ኣይረኸቡን ።

ብዛዕባ እቲ ደቀባት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግኣት ዓለም ኣብ ውግእ ኮርያ ጸኒሖም ከኣ ኣብ ወተሃደራት ካናዳ ዝገበርዎ ጻዕሪ ዚገልጽ ዛንታ ሓበን ዝመልኦ እዩ። ልክዕ ቍጽርታት ዘይርከብ እኳ እንተዀነ ኣብቲ ኣብ መበል 20 ዘመን እተገብረ ዓበይቲ ግጭታት 12,000 ዝዀኑ ፈርስት ኔሽንስ ሜቲስ ከምኡውን ኢኑዋት ከም ዘገልገሉ ይግመት ካብዚኣቶም እንተ ወሓደ 500 ዝዀኑ ህይወቶም ቀቲሎም ኢዮም።"

- መንግስቲ ካናዳ 2023

ኣብ ታሪኽ ከም እተራእየ ጸለምቲ ካናዳውያን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናይ ምክፋል ልምዲ ኣለዎም ።  ኣባላት ጸለምቲ ሚሊሽያ ንኸም ጠንቂ ብሪጣንያን ውግእ 1812ን ዝኣመሰለ እተፈላለየ ውግኣት ወለንተኛታት ኰይኖም ኣገልጊሎም ኢዮም።  ይኹን እምበር ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዓሌታዊ ጽልኢ ንጸለምቲ ካናዳውያን ወተሃደራት ኣብ ሰራዊት ካናዳ ንኽምዝገቡ ኣጸጊምዎም ነበረ።  ብ1916 ኣብ ታሪኽ ካናዳ እቲ ዝዓበየ ጸሊም ወተሃደራዊ ኣሃዱ - ሰራዊት ህንጸት ቍ. 2 ተመስረተ ።  እቶም ጸዓዱ ብጾቶም ምሳታቶም ኪዋግኡ ስለ ዘይደለዩ ዕንጨይቲ ምቝራጽ ጽርግያታትን/ወይ መገዲ ባቡርን ምህናጽ ወይ ገንዘብ ምእካብ ዝኣመሰለ ኣብ ውግእ ዘይኰነ ግደ ነበሮም።  ኣብ ሓምለ 2022 ቀዳማይ ሚኒስተር ትሩዶ ንዘርኢ እቶም ምስ ሰራዊት ህንጸት ቍ. 2 ዘገልገሉ ጸለምቲ ይቕረታ ሓተተ ።

ብዛዕባ እቲ ደቀባትን ጸለምቲ ካናዳውያንን ዝገበርዎ ወፈያ ዝያዳ ኽትፈልጥ ትኽእል ኢኻ፦

መዓልቲ ወተሃደራት

መዓልቲ ወተሃደራት ደቀባት 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ