ዜና

. ሲ. ወለንተኛታት ዝገበርዎ ወፈያ የብዕል

ኢሶፍቢሲ ወለንተኛታት ኣብቲ ኣብ ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ተባሂሉ ዝእከብ ናይ ተፈላጥነት ሰልፊ ናይ ጕጅለ ስእሊ ይስእሉ ኢዮም።

ብ2018 ኣብ ሪችሞንድን ቫንኮቨርን ዚነብሩ ልዕሊ 670 ውልቀ-ሰባትንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወት ኪሃንጹ ኸለዉ ንምድጋፍ ብድምር 8,517 ሰዓት ወለንተኛ ዀይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣብቲ ትማሊ ምሸት ኣብ ማእከል መርሓባ ኢሎም ዝቕበልዎዝነበሩ ናይመወዳእታ ጽምብል ሰለስተ ናይ ተፈላጥነት ፓርቲታት ወለንተኛታት ነዚ ወፈያ እዚ ኣኽቢሮም ኢዮም ።

ናይቢ.ሲ. ወለንተኛ ፕሮግራም ውልቀ-ሰባት ንግዜኦምን ክእለቶምን ኣብቲ ንሓደስቲ ሰባት ኣብ ጕዕዞኦም ዝድግፍ እተፈላለየ ንጥፈታት ኣበርክቶ ንኽገብሩ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም ኢዩ።

ኤልሚር ኢስማዮፍን ዶርካስ መንደዝን ሰራሕተኛታት ወለንተኛታትን ማሕበረሰብን ኣብ ዝገበርዎ ናይ ድራር ጽምብል ወለንተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመክሮታቶምን ብድሆታቶምን ትምህርትታቶምን ንኼካፍሉ ኣጋጣሚ ረኸቡ።

ወለንተኛታት መራኸቢ ብዙሓን ኣዕሩኽ ምጥራይ ባህልታት ምክፋል ከምኡውን ጠቓሚ ዀይኑ ኸም እተሰምዖም ገለጹ ።

ብ2018 ሪችሞንድን ቫንኮቨርን ወለንተኛታት ኰይኖም ዝዓየዩሉ ግደ ሓጋዚታት ክፍሊ ኤስ. ኤስ. ኤስ.

ኣብ በርናቢ ላንጀሊ ማፕል ሪጅ ኒው ዌስትሚኒስተር ሱሬ ከምኡውን ሰለስተ ኸተማታት ዚርከቡሰራሕተኛታት ቢ.ሲ.

እታ ኣብ ቫንኮቨርን ሪችሞንድን እትርከብ ጕጅለ ወለንተኛታትን ማሕበረሰብን መራኸቢ ብዙሓን ንዅሎም እቶም ኣብቲ ጽምብል እተኻፈሉ ኣብቲ ሰልፊ ዝሓገዙ ወለንተኛታት ሰራሕተኛታት ከምኡውን ነቶም ኣብ ህይወት ሓደስቲ ሰባት ዓብዪ ለውጢ ዘምጽእ ቀጻሊ ጻዕሮም ዘደንቑ ወለንተኛታት ከተመስግኖም ትደሊ እያ።

ምስ ጕጅለና ኽንሓብር ዲና ? ነዚ ሕጂ ዘሎና ኣጋጣሚታት መርምሮ ።

https://issbc.org/our-services/volunteer-with-us

ካብቲ ፍጻመ ስእልታት ርአ

 

 

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ