ዜና

ፕረዚደንት ቦርድ ን30 ዓመት ብወለንታ ብምግልጋል ኣኽበረ

ፕረዚደንት ቦርድዳይረክተራት ቢ.ኤስ. ኤስ.

ኤም. ኤስ. ኤስ. ኤስ. (ኣባል እተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ማሕበራትን ትካላት ኣገልግሎትን) ንጂም "ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ መሪሕነቱ ንስደተኛታትን ንስደተኛታትን ስልጣን ንምሃብ ዝገበሮ ቘራጽነት ከምኡውን ሓንጐፋይ ኢሉ ዚቕበልዎን ንዅሉ ዚሓቍፉን ማሕበረሰባት ንምቛም ዝገበሮ ቘራጽነት" ኣፍልጦ ሃበሉ። እቲ ሽልማት ብኬቲ ሮዘንበርገር ዳይረክተር ኣካያዲ ስራሕ ኤም. ኤም. ኤስ.

ጂም ኣብቦርድ ቢ.ሲ. ን23 - ሸሞንተ ዓመታት ፕረዚደንት ኰይኑ ኣብ ምግልጋል ጥራይ ዘይኰነስ ሓደ ኻብቶምኣብ ቢ.ሲ. ሓደ ኻብቶም ጂም ብ1992 ካብ ቬትናም እተራኸቡ ናይ መወዳእታ "ሰባት ጃልባ" ዝዀነ ሃይን ኳንግ ዚበሃል ናይ መጀመርታ ኣማኻሪኡ ንጂም ከም "ናይ ቀረባ ዓርኩ" ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ። ሂን ካብ ናይ ኤለክትሮኒካዊ ተክኒከኛ ዀይኑ ኻብ ዚሰርሓሉ ዝነበረ ስራሕ ጡረታ ምስ ወጸ ጂም ምትእምማን ከም ዝሃቦን "ንህይወተይ ራእይ ንኽርኢ ኸም ዝሓገዘንን" ገለጸ። ጂም ዘርኣዮ ልግስን ደገፍን ዝገልጽ ብዙሕ ኣብነታት ኣለዎ ገለ ኻብዚ ድማ ኣብ ቲን ኣብ እተገብረ "ኣገዳሲ" ኣጋጣሚታት ምክፋሉ ኢዩ።

ስእልታት ፦ ጸጋም - ጂም ምስ ሂን ብ1992 የማን - ጂም ምስ ሂንን ብ2017 ኣወሃሃዲት ቲያ ሊን-ፊዲክን ።

 

ሂን ጥራይ ኣይኰነን ነቲ ጂም ከም ወለንተኛ ኣማኻሪ መጠን ዝገበሮ ጻዕሪ ዘማስወሉ ። ጂም ኣብ ውሽጢ ሰላሳ ዓመት ካብ ኣርባዕተ ኽፍለ ዓለም ንዚመጹ ልዕሊ 20 ሓደስቲ ሰባትን ንስድራ ቤቶምን ምስቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናብራ ንኺላመዱ ሓጊዝዎም እዩ ። መብዛሕትኦም እዞም ካብ ኣፍጋኒስታን ቦዝንያ በርማ (ምያንማር ተባሂላ እውን እትፍለጥ) ዝመጹ ካናዳውያን ቻይና ኤኳዶር ኤርትራ ጓቲማላ ኢራን ኮርያ ዩክረይን ጂም ንነዊሕ እዋን ፈታዊ ኸም ዝዀነ ገይሮም እዮም ዚርእይዎ።

ጂም ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ፓትሪሻ ከምዚ በለት - "መሪሕነት ናይቲ ቦርድ ነቲ ኣብ መጻኢ ዘተኰረ ስትራተጅያዊ ከምኡውን ናይ ምትሕብባር መዐቀኒ ንምንጽብራቕ ነቲ ናይ ምምሕዳሮም ሞደል ቀዪርዎ ኢዩ።

ካብቲ ፍጻመ ስእልታት ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ