به عنوان یک مشتری، شما از تعدادی از حقوق برخوردار هستید تا اطمینان حاصل کنید که با شما منصفانه رفتار می شود.

همراه با این حقوق، شما همچنین تعدادی از مسئولیت ها را برای اطمینان از رفاه دیگران و استفاده مناسب از خدمات و منابع ISSofBC ارائه می دهد.

شما می توانید این حقوق و مسئولیت های زیر و همچنین شرایط انکار خدمات و روند شکایت مشتری ما را بخوانید.

انکار خدمات 

ISSofBC سیاست تحمل صفر در مورد خشونت، از جمله رفتارهای پرخاشگرانه، حرکات یا ارتباطات دارد. 

اگر قادر به انجام مسئولیت های ذکر شده در بالا نیستید، ممکن است از خدمات بیشتر محروم شوید. 

هر مشتری که خدمات را رد می کند، به صورت کتبی مطلع خواهد شد، از جمله اگر ممکن است خدمات را در تاریخ بعد به دست اورد. 

ذخیره سازی اطلاعات شخصی 

ISSOFBC مطابق با PIPA و FOIPPA عمل می کند.  تمام اطلاعات شخصی در سرورهای محافظت شده با رمز عبور مستقر در کانادا ذخیره می شود. اگر شما هر گونه نگرانی در مورد اطلاعات شخصی خود را، لطفا انها را با کارکنان ISSofBC با استفاده از مراحل ذکر شده در بالا مطرح کنید.  اگر راضی نیستید، می توانید از دفتر کمیساریای اطلاعات و حریم خصوصی بریتیش کلمبیا (OIPC) درخواست حمایت بیشتری کنید. 

سیاست شکایت مشتری 

این سیاست بر شکایات مشتریان ISSofBC که به هر جنبه ای از عملیات ان احترام می گذارند، حاکم است. مشتریان در نتیجه شکایت به هیچ وجه تلافی نخواهند شد. 

اگر در مورد کارکنان یا خدمات ما شکایت دارید، لطفا جزئیات را به feedback@issbc.org ارسال کنید .

تعریف یک شکایت رسمی:

هر شکایتی که به صورت کتبی (انگلیسی یا زبان اول) دریافت می شود. اگر ارائه یک شکایت کتبی یک مانع برای یک مشتری باشد، شکایت شفاهی که توسط یک کارمند رونویسی شده است، پذیرفته خواهد شد. 

زبان اول "چگونه می توانیم به شما خدمت بهتر" کارت ویزیت موجود در تمام دفاتر و یک لینک در وب سایت ISSofBC مشتریان با حقوق و مسئولیت ها، و همچنین روند شکایت مشتری ارائه. لطفا زیر را ببینید. 

شکایات کتبی مشتری دریافت شده به زبان اول توسط ISSofBC ترجمه خواهد شد. 

توجه داشته باشید که شاکی باید توسط کارکنان از طریق تمام مراحل در فرایند فوق کمک و ممکن است دسترسی و استفاده از یک مدافع از انتخاب خود را برای حمایت از انها در هر نقطه. 

روند شکایت مشتری 

مرحله 1:  کارمند تعیین شده تلاش می کند تا مسئله را به طور مستقیم با شما حل کند.  

مرحله 2:  اگر مسائل حل نشود، به مدیر یا  معاونمدیر افزایش می یابد. 

مرحله 3: اگر از پاسخ ناراضی هستید و احساس می کنید نگرانی های شما به طور رضایت بخش حل نشده است، مسئله به مدیر مناسب ارسال می شود. 

مرحله 4:   اگر هنوز ناراضی هستید،  مسئله به مدیر اجرایی یا تعیین انها  از راه تلفن یا کتبی افزایش می یابد.

مرحله 5:  اگر نگرانی توسط ISSofBC مورد توجه قرار نگیرد، می توانید نگرانی های خود را بهسرمایه گذار مناسب ISSofBC (به عنوان مثال IRCC، استان BC، شهر ونکوور) ارسال کنید. پرش به محتوا