تقویم رویدادها

M دوشنبه

تی سه شنبه

W چهارشنبه

تی پنج شنبه

اف جمعه

S شنبه

S خورشید

1 رویداد،

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

1 رویداد،

-

گروه حمایت همسالان زنان فارسی دری

1 رویداد،

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

1 رویداد،

-

پنجشنبه انلاین دایره مکالمه برای CLB 4 و بالاتر

4 رویداد،

-

جمعه صبح انلاین دایره مکالمه

- سری رویداد

محافل مکالمه سه شهر برای سطح 4 (3 مه تا 26 ژوئیه)

- سری رویداد

محافل گفتگوی سه شهر برای سطح 5 (3 مه تا 26 ژوئیه)

2 رویداد،

-

دایره مکالمه انگلیسی

- سری رویداد

ازمون شهروندی (Citizenship Test Preparation Workshop Series)

0 رویدادها،

2 رویداد،

-

Applying for a Travel Document التقديم للحصول على وثيقة سفر

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

2 رویداد،

-

گروه حمایت همسالان زنان فارسی دری

-

نحوه استفاده از Google Maps

1 رویداد،

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

2 رویداد،

-

پنجشنبه انلاین دایره مکالمه برای CLB 4 و بالاتر

-

اموزش سیستم با مدارس در استان بی سی کانادا (سیستم مدرسه در BC، کانادا)

4 رویداد،

- سری رویداد

محافل مکالمه سه شهر برای سطح 4 (3 مه تا 26 ژوئیه)

-

جمعه صبح انلاین دایره مکالمه

- سری رویداد

محافل گفتگوی سه شهر برای سطح 5 (3 مه تا 26 ژوئیه)

5 رویداد،

- سری رویداد

Tri-Cities Conversation Circle (In-Person)

-

دایره مکالمه انگلیسی

- سری رویداد

ازمون شهروندی (Citizenship Test Preparation Workshop Series)

0 رویدادها،

2 رویداد،

-

درخواست تابعیت کانادا

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

1 رویداد،

-

درخواست کمک هزینه امراات (ورکشاپ به زبان دری/پشتو و انگلیسی)

3 رویداد،

-

درخواست تابعیت: فقط بزرگسالان (성인 시민권 신청 무료 하이브리드 강좌)

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

-

سپانسر(حمایت)والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ (Parents and Grandparents Sponsorship)

1 رویداد،

-

پنجشنبه انلاین دایره مکالمه برای CLB 4 و بالاتر

3 رویداد،

-

جمعه صبح انلاین دایره مکالمه

- سری رویداد

محافل مکالمه سه شهر برای سطح 4 (3 مه تا 26 ژوئیه)

- سری رویداد

محافل گفتگوی سه شهر برای سطح 5 (3 مه تا 26 ژوئیه)

4 رویداد،

- سری رویداد

Tri-Cities Conversation Circle (In-Person)

-

گروه حمایت از همسالان زنان به زبان اسپانیایی

-

دایره مکالمه انگلیسی

0 رویدادها،

0 رویدادها،

0 رویدادها،

2 رویداد،

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

-

درخواست تابعیت: افراد زیر سن قانونی (미성년 시민권 신청 무료 하이브리드 강좌)

2 رویداد،

- سری رویداد

جلسه اطلاعات داوطلبانه

-

پنجشنبه انلاین دایره مکالمه برای CLB 4 و بالاتر

4 رویداد،

-

جمعه صبح انلاین دایره مکالمه

- سری رویداد

محافل مکالمه سه شهر برای سطح 4 (3 مه تا 26 ژوئیه)

- سری رویداد

محافل گفتگوی سه شهر برای سطح 5 (3 مه تا 26 ژوئیه)

5 رویداد،

-

گروه حمایت از همسالان زنان به زبان اسپانیایی

- سری رویداد

Tri-Cities Conversation Circle (In-Person)

-

دایره مکالمه انگلیسی

0 رویدادها،

1 رویداد،

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

0 رویدادها،

2 رویداد،

-

سواد مالی کانادا - وبینار رایگان برای مهاجران کره ای

-

بحث و پیاده روی: در شخص تازه واردان دایره

2 رویداد،

-

پنجشنبه انلاین دایره مکالمه برای CLB 4 و بالاتر

-

خدمات درمانی و پوشش دارویی در بی سی (MSP & Pharmacare in BC)

3 رویداد،

- سری رویداد

محافل مکالمه سه شهر برای سطح 4 (3 مه تا 26 ژوئیه)

-

جمعه صبح انلاین دایره مکالمه

- سری رویداد

محافل گفتگوی سه شهر برای سطح 5 (3 مه تا 26 ژوئیه)

6 رویداد،

- سری رویداد

My Circle Core: Youth Leadership Training

-

گروه حمایت از همسالان زنان به زبان اسپانیایی

- سری رویداد

Tri-Cities Conversation Circle (In-Person)

0 رویدادها،

پرش به محتوا