ናብዛ ሕጂ ካናዳ ኢልና እንጽውዓ ሃገር ከም ዝመጻእና መጠን ስጕምቲ ኽንወስድን ከም ክፍሊ መስርሕ ሓቅን ምትዕራቕን መጠን ምሉእ ብምሉእ "ሓቂ" ኽንመሃርን ኣገዳሲ እዩ።

ደቀባት ካናዳ ቕድሚ ምግዛኦምን ድሕሪኡን ዝነበሮም ታሪኽ ሃብታምን እተፈላለየን ባህሎም ውዕላት ደቀባት ፈርስት ኔሽን መቲስን ኢንዩትን ከምኡውን ውርሻ ናይ መንበሪ ቤት ትምህርቲ ብዝያዳ ንኽትርድኦ ዚሕግዘካ ናጻ ኮርሳት ሕበር።

 

 ናብ ዕግበት ኣተኵሩ