Bilang mga bagong dating sa lupaing ito na tinatawag nating Canada ngayon, mahalagang kumilos at matutunan ang buong "Katotohanan" bilang bahagi ng proseso ng Katotohanan at Pagkakasundo .

Sumali sa isa sa mga libreng kursong ito upang matulungan kang mas maunawaan ang mga Katutubong Tao ng Canada, ang kanilang kasaysayan bago at pagkatapos ng kolonisasyon, ang kanilang mayaman at iba't ibang kultura , mga kasunduan sa Katutubo , First Nation, Metis at Inuit land claims, at ang legacy ng residential school system .

 

 Lumaktaw sa nilalaman