ዜና

ወሃቢ ንስደተኛታት ሶርያ ናብ ብሩህ መጻኢ መርሖም

ኣናስ ሺኽሙዝ ካብ ጸልማትን ብርሃንን ተበጊሱ ብዛዕባ እቲ ኻብ ሶርያ ዝሃደመሉን ናብ ካናዳ እተቐበሎን ህይወት ገሊጹ ኣሎ ።

ኣብ ዓዱ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ሕጊ ዝነበረ ኣናስ ክልተ ሳዕ ዓለም ተበታቲና ነበረት ።

ይኹን እምበር በቲ ቶም ስሚዝ ዝበሃል ወሃቢ ፍሎሪዳ ዘርኣዮ ሕያውነት ደገፍናይ ቢ.ሲ. ከምኡውን ህይወት ዝቕይር ተኸታታሊ ናይ ዓይኒ መስርሕ ኣናስ ኣብታ ኣብ ቫንኮቨር እትርከብ ሓዳስ ቤቱ ብሩህ መጻኢ ክርኢ ክኢሉ ኢዩ።

"ናብ ካናዳ ምስ በጻሕኩ ህይወተይ ዝጀመረት ኰይኑ እዩ ዚስምዓኒ። ምስዞም ዓበይቲ ሰባት እዚኣቶም ባህ ዜብል ስምዒት እዩ ዚስምዖም። ኣናስ በቲ ካሚል ሓብቱ ብዞም ገይራ ዘዳለወቶ ትርጕም ኣቢሉ ኸምዚ በለ - "ኣብ ካናዳ ምስ በጻሕኩ ኣዒንተይ ከም ዝረኣኽዋ ዀይኑ ኸም ዝስምዓኒ ኢዩ ዝገብር።

ሃይፋ ሰሪን ካሚል ዝበሃላ ኣሓቱ ብ2016 ኣብታ ሃገር ህጹጽ ስጕምቲ ብምውሳድ ናብ ካናዳ መጻ ። መበቈሎም ካብ ከተማ ኣል-ሃሳካ እዩ ነይሩ፣ ንኣናስ ንኽልተ ዓመት ኬምጽእዎ ይጽዕሩ ነበሩ።

ኣናስ ብዙሕ ኣዒንቱ ስለ ዘይረኣየን ተስፋ ስለ ዝሰኣነን ካብ ሶርያ ናብ ሰሜናዊ ዒራቕ ምስ ሃደመ ኣብ ግንቦት 2018 ብኢ. ኤን. ኤስ.

ናይ ካናዳ ናይ ብሕቲ ፕሮግራም ስደተኛታት ምድጋፍ እኳ እንተ ገበረ ISSofBC - ነቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ ስደተኛታት ስድራቤቶም እንደገና ንኺሓብሩ ኢሎም ናብ ካናዳ ንኺመጹ ሓንጐፋይ ኢሉ እዩ ዚቕበሎም ፣ ናብዚ ኺመጹ ኸለዉ ኸኣ ገንዘባውን ስምዒታውን ደገፍ ይህቦም እዩ ።

ኣናስ ኣብ መወዳእታ ምስ ስድራቤቱ እንደገና ምርኻቡን ምስ ቶም ምርኻቡን ኣብ ህይወቱ ኣወንታዊ ነጥበ - መቐይሮ ከም ዝዀነን ፈጺሙ ዘይርስዖ ነገር ከም ዝዀነን ገለጸ ። "ኣብቲ ግዜ እቲ ጽቡቕ ገይረ ክርኢ ኣይከኣልኩን ንፈለማ ግዜ ኽንራኸብ ከለና ግን ድምጾም እሰምዕ ነበርኩ። ባህ ዜብል ስምዒት እዩ ተሰሚዑኒ" በለ።

ኣናስ ንሓዋሩ ኣዒንቱ ኺስሕት ስለ ዚኽእል ኣብቲ ኣብ ቫንኮቨር ዚርከብ ከረን ሰይንት ጆሴፍ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ነዊሕ ከይጸንሐ መርጀን ተተክአ ። እቶም መጥባሕቲ ዚግበረሎም ጕጅለ ነቲ ናይ ምርኣይ ክእለቱ ብኸፊል ናብቲ ናይ መጀመርታ ሕክምና መለስዎ።

ንልዕሊ ኽልተ ዓመት ተኸታታሊ መጥባሕቲ ድሕሪ ምግባሩ ምሉእ ብምሉእ ረኣየ ንእተኣዘዘሉ መነጸር ድማ ገበረ። ሕጂ ኣናስ ብዛዕባ መጻኢ ኣዒንቱ ኣለዋ ዓብዪ ሕልሚ ኺሓልም ድማ ኣይፈርህን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሕጊ ዲግሪ ቕድሚ ምርካቡ ኣብ ኮሌጅ ኮምዩኒቲ ቫንኮቨር ኤስ. ኤስ. ኤስ.

ኣናስ ናብ ብሩህን ሓድሽህይወት ኣብ ዝገበሮ ጕዕዞ ንዝሓገዝዎ ዅሎም ሰባት ኣዝዩ ኸም ዘመስግኖም ገለጸ። ሓደ መዓልቲ ነዚ ሕያውነት ዝመልኦ ተግባር እዚ ንቕድሚት ክኸፍሎን ነቶም እተሸገሩ ስደተኛታት ክሕግዞምን ተስፋ ገይሩ ኣሎ ።

ማሕበርስደተኛታት ቢ.ሲ. ብ2016 ካብ ዚጅመር ኣትሒዙ ንኣናስ እውን ሓዊስካ 30 ስደተኛታት ናብ ካናዳ ሓንጐፋይ ኢሎም ተቐቢሎምዎም እዮም ። ኣብ 2021ን ድሕሪኡን ልዕሊ 20 ተወሰኽቲ ኺመጹ ተመዲቡ ኣሎ ።


ሎሚ ወፈያ ብምግባር ነቲ ሓድሽ ጅመራ ደግፎ ።

ወፈያ


ናብ ዕግበት ኣተኵሩ