ዜና

ኤስ. ቢ. ሲ.

ኤስ. ቢ. ሲ. ምስ ካልኦት ስደተኛታት ዜገልግሉን ዓሌታዊ ባህላውን ውድባት ሓቢሩ ነቲ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እተራእየ ህዝባዊ መርኣያ ዓሌታዊ ጽልኢ ይዅንኖ። ክ . ኣብ ዘውጽኦ እሞ ብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. ንመጻኢ ካናዳ ኣብ ምህናጽ ብሓባር ደው ክንብል ከለና በቲ ብዛዕባ እተፈላለየ ባህልን ማዕርነትን ግልጽነትን ዘሎና ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ኢና እንምራሕ።" ገለ ኻብቶም ነዚ ሓሳብ እዚ ዝፈረሙ ኸኣ ማሕበረሰብ ኮርያ ካናዳ ማሕበረሰብ ጃፓን ካናዳ ሞዛይክ ማሕበር ቀጻሊ ዝዀነ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት (PICS) ማእከል ጕዳያት እስራኤልን ኣይሁድን ከምኡውን ፈደረሽን ኣይሁድ ዝዓበየ ቫንኮቨር ኪጥቀሱ ይከኣሉ።

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ