እንታይ ክትገብር ኢኻ ?

ኣብ ዓመት ክልተ ሳዕ (ኣብ ጽድያን ምውዳቕን)

 • ምስ ሓደ እንግሊዝኛ ዚዛረብ ወለንተኛ ኣራኽብ
 • ምሸት ምሸት ወይ ኣብ ቀዳመ-ሰናብቲ ምስ ወለንተኛ መገላግልትኻ 1-ን-1 ጕዕዞ ግበር

 • ናይ እንግሊዝኛ ናይ ምዝርራብ ክእለትካ ተለማመድ
 • ምስ ካልኦት ተሳተፍትን ወለንተኛታትን ሓቢርካ ናብ መዘናግዒ ጕጅለታት ምኻድን ንጥፈታትን
 • ብዛዕባ ማሕበረሰብካ ዝያዳ ተምሃር

ብቑዕ ምዃን

ከምኡ እንተ ዄንካ ክትሓብር ትኽእል ኢኻ ፦

 • ኣብ ሲ. ኤል. ቢ. 3ን ካብኡ ንዚበዝሕን ተመሃራይ ሊንክ
ታሪኽ ዓወት

ብሓባር ዚዓዩ ሰባት ለውጢ ኣመላኺቶም እዮም

ሃሳን ኤድልቢ ኣብ ለካቲት 2017 ካብ ሶርያ ናብ ካናዳ መጸ ። ስድራ ቤቱን ፈተውቱን ስለ ዘይነበሮ እንግሊዝኛ እውን ውሱን ስለ ዝነበረ ጽምዋ ተሰምዖ ኣብቲ ሓድሽ ከባቢ ድማ ተገሊሉ ነበረ። ምስ ናይ ኢሶፍቢሲ ኣገልግሎት ሰፈራት ክራኸብ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ፈጺሙ እተፈልየ ስምዒት ከም ዝስምዖ ኣይፈልጥን ኢዩ ነይሩ ።

ፍሉይ መዳያት

ብግብሪ ምምሃር

 • ኣብኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ.
 • ፍሉይ ናይ ጕጅለ ጕዕዞ

 • ምቕሉላትን ዝሰልጠኑን እንግሊዝኛ ዚዛረቡን ወለንተኛታት
 • ካብ ግዜ ትምህርቲ ወጻኢ ተወሳኺ እንግሊዝኛ ምልምማድ

ንትምህርቲ ዚኸውን ደገፍ

ብግብሪ ምምሃር

 • ቫንኮቨር (ማእከል እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም)
 • ኮኲትላም (ሊንከን)
 • ኒው ዌስትሚኒስተር

 • ማፕል ሪጅ
 • ሪችሞንድ

ንኽትጅምሮ ድሉው ድዩ ?

ኣብ ወብ ሳይትካ ምስ ኣተሓባባሪ ወለንተኛ ተራኸብ ።

ኤልሲ ደሲና

ተሌፎን፦ 236-668-9879

ኢ-መይል፦ elsie.decena@issbc.org

ንጉስ ዩሚኮ

ተሌፎን፦ 236-688-2336

ኢ-መይል ፦ yumiko.king@issbc.org

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ