ገምጋም ወለድ

ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎካ ሞያ ንምድንፋዕ ትሑት ዋጋ ዘለዎ ልቓሕ ካብ 1,000 ክሳዕ 30,000 ዶላር ክትረክብ ንሕግዘካ። 

  • ትሑት ወለድ፦ ቀዳማይ + 0% (ነቲ እዋናዊ ዝዀነ ቐንዲ ገምጋም በጃኻ ነቲ ቫንሲቲ ዘዳለወቶ ቐዳማይ ገምጋም ርኣዮ)
  • ወለድኻ ምእንቲ ኸይትቝጥብ ኣቐዲምካ ዚኽፈል መቕጻዕቲ ኣይክትከፍልን ኢኻ
  • ብዙሕ ልቓሕ
  • ፍቓድ ልቓሕ ኣብ ውሽጢ 5-7 ናይ ስራሕ መዓልትታት

ልቓሕ ነዚ ዝስዕብ ወጻኢታት ንምሽፋን ክሕግዝ ይኽእል ኢዩ -

  • ገምጋም መንነት
  • ሓጺር ስልጠና (ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ)
  • ክፍሊት መርመራ
  • ክፍሊት ኣባልነት
  • መጻሕፍትን ናውቲ ኮርስን (እንተላይ ላፕቶፕን ስልጠና ዚወሃበሉ ሶፍትዌርን)
  • ኣብ ሸቶታት ስራሕካ ንኽትሕግዘካ ዚሕግዘካ ኻልእ መገድታት

 

ናብቲ ቐንዲ ዓለምለኻዊ መደብ ልቓሕ ታለንት

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ