ዓርቢ ንግሆ ብኢንተርነት ዚግበር ዝርርብ

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

• ዓርቢ 10 00 ናይ ንግሆ ክሳዕ ሰዓት 11 00 ናይ ንግሆ - ብኢንተርነት ገይርካ ነቲ ኣኼባ ንምምዝጋብ ዘድሊ ዕቤት ብምግባር ምስ ዩሚኮ ብ236-688-2336 ተራኸብ ወይ yumiko.king@issbc.org ወይ https://forms.office.com/r/wq6GJMJLyi • ሓደስቲ ኣዕሩኽ ኣጥሪ። • እንግሊዝኛ ተለማመድ። • ብዛዕባ ካናዳ ተምሃር ። •ተፃወት!!!    

ናጻ

ሰለስተ ኸተማታት ኣብ 4ይ ደረጃ ይዘራረባ (3 ግንቦት - 26 ሓምለ)

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ካብ ቤትካ እንግሊዝኛ ኽትለማመድ ምስ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባትን ወለንተኛታትን ተራኸብ! ቀዋሚ መንበሪ ዕቝባ ዝረኸብካ ወይ ዋና ቪዛ እንተ ዄንካ ምስዚ ብናጻ ዚወሃብ ትምህርቲ ሕበር። መዓስ ፦ ዓርቢ ሰዓት 10 00 ድ. Mary.akbari@issbc.org ደረት ዘለዎ ቦታ ተራኸብ!

ናጻ

ሰለስተ ኸተማታት ኣብ 5ይ ደረጃ ይዘራረባ (3 ግንቦት - 26 ሓምለ)

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ካብ ቤትካ እንግሊዝኛ ኽትለማመድ ምስ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባትን ወለንተኛታትን ተራኸብ! ቀዋሚ መንበሪ ዕቝባ ዝረኸብካ ወይ ዋና ቪዛ እንተ ዄንካ ምስዚ ብናጻ ዚወሃብ ትምህርቲ ሕበር። ዓርቢ ሰዓት 11 30 ድ. ቀ. - 12 30 ድ. Mary.akbari@issbc.org ደረት ዘለዎ ቦታ ተራኸብ!

ናጻ

ኣብ ሰለስተ ኸተማታት ዚግበር ዝርርብ (ብኣካል)

ኢሶፍቢሲ ትሪቲስ ዩኒት258 - 3020 ሊንከን ኤቭ ኮኲትላም ቢሲ ካናዳ

ካብ 11 ግንቦት - 27 ሓምለ ምስ ካልኦት ሓደስቲ ዝመጹን እንግሊዝኛ ዚለማመዱ ወለንተኛታትን ተራኸብ! ቀዋሚ መንበሪ ዕቝባ ዚዀነካ ሰብ ወይ ዋና ቪዛ እንተ ዄንካ ኣብ ደረጃ 4ን ልዕሊኡን ነዚ ናጻ ትምህርቲ እዚ ሕተቶ ። ቀዳም 10 00 ናይ ንግሆ ክሳዕ ሰዓት 11 00 ናይ ንግሆ - 258-3020 ሊንከን ድ. ክ. […]

ናጻ

ብስጳንኛ እተገብረ ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ኽትመሃር ➢ እትደሊ ሓዳስ ሰበይቲ ዲኺ ? ➢ ተመክሮታትካ ኣካፍል፣ ➢ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣ ➢ ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ? ንዝዀነ ይኹን ካብዚ ሕቶታት እዚ 'እወ' ኢልካ እንተ መሊስካሉ መጺእካ ምሳና ናይ ትራንስቲቲከት ቲከት ምሳኻ ሓቢርካ ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ- ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ካብ 6 Pr ክሳዕ Jun 8 [...]

ናይ እንግሊዝኛ ዝርርብ

ህዝባዊ ቤተ- መጻሕፍቲ ኒው ዌስትሚኒስተር 716 6ይ ኣቨኑ ኒው ዌስትሚኒስተር ብሪትሽ ኮሎምብያ ካናዳ

ኣብቲ ሰሙናዊ እንገብሮ ዝርርብ እንግሊዝኛ እናለማመድካ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ኣጥሪ ። ናይ ምዝርራብ ክእለትካ ንምምሕያሽ ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ዝያዳ ንምፍላጥ ከምኡውን ናይ ምዝራብ ክእለትካ ንምድልዳል ምሳና ሓቢርካ ምጻእ። ኵሎም ዓበይቲ ሓንጐፋይ ኢሎም እዮም ዚቕበልዎም ። ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ስለ ዘይርከብ ምዝገባ እዩ ዚመርጽ። ምስ ኢ. ኤን. ኤስ. ዓርቢ 1 00 ድ. ቀ. - 3 00 ድ. ቀ. (12 – Jun. 21) [...]

کلاسهای آمادگی ኣ شهروندی (ተኸታታሊ ናይ ዜጋታት ፈተና ምድላው ቤት ትምህርቲ)

ኢሶፍቢሲ ትሪቲስ ዩኒት258 - 3020 ሊንከን ኤቭ ኮኲትላም ቢሲ ካናዳ

  کلاسهای آمادگی دریافت شهروندی እዚ ኸኣ کلاس برای کلاس برای کلاس برای کلاس برای کلاس برای کتاب syssyons. شهروندی یک. کلاس برای تمرین لینک حضوری آنلاین آنلاین کلیه کودکان شهروندی بزرگسالان شهروندی یک. شهروندی یک.

ናጻ

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዩክረይን

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

• ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምፍላጥ • ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ • ተመክሮታትካ ኣካፍል • ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ መዓስ ፦ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም 04 ግንቦት ክሳዕ 6 ሓምለ 2024 11 00 ሰዓት ክሳዕ ሰዓት 1 00 ድ. ቀ.

ብዋጋ ዘይሽነን መንበሪ ኣባይቲ ቢ. ሲ.

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ናይ ቢ. ሲ. መደባት ኣባይቲ ንምርካብ ከተመልክት መዲብካዶ ኣለኻ ? ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብቲ ቐጺሉ ዘሎ ቤት ዕዮና ተጸምበር - ብቕዓት ናይ ምርካብ መስርሕ انضم إلى ورشة العمل القادمة لمعرفة المزيد حول: المتطلبات الأَهْليّة  الخطوات

ናጻ

ኒው ዌስትሚኒስተር ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ ብኢንተርነት

ህዝባዊ ቤተ- መጻሕፍቲ ኒው ዌስትሚኒስተር 716 6ይ ኣቨኑ ኒው ዌስትሚኒስተር ብሪትሽ ኮሎምብያ ካናዳ

ነቲ ኣብ ኒው ዌስትሚኒስተር ዚርከብ ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ ብኢንተርነት ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ ተምሃር! ሕቶታት ክትሓትትን ምስኡ እተተሓሓዘ ሓሳባትን ተመክሮታትን ከተካፍልን ትኽእል ኢኻ። እዚ ማሕበረሰብ እዚ ኣብ ሰላምን ሓባራዊ ሃዋሁን ምስ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ንምርኻብዓብዪ ዓብዪ ምትእስሳር ኣለዎ ። መዓስ፦ ሰሉስ ክሳዕ 4 ሰነ 2024 1 30 ድ. ቀ. ክሳዕ ሰዓት 3 30 ድ. ቐ.

ናይ ስራሕ መዐቀኒታት

208-7355 ካናዳ ዌይ በርናቢ ቢ. ሲ. 208-7355 ካናዳ ዌይ በርናቢ ቢሲ ካናዳ

ናይ ስራሕ መዐቀኒታት nns am m nm باشید a s a s a v که باید. or1, استانداردهای استخدامی بدانید بیاموزید

ናጻ

ሓሙስ ብኢንተርነት ዚግበር ዝርርብ CLB 4ን ልዕሊኡን

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

https://forms.office.com/r/RRSjn6x0Ma yumiko.king@issbc.org • • ብዛዕባ ሓደስቲ ቓላትን ሓረጋትን ቍንቍኛን ክትመሃር ትደሊዶ? • ብዛዕባ ባህሊ ምዝራብ ? • ተመክሮኻ ንምክፋል ሓጺር ኣቀራርባ ዶ ትህብ? [...]

ናጻ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ