ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

ካብ እተፈላለየ ባህሊ እተኣኻኸቡ ደቂ ኣንስትዮ ዝድግፍዎ ጕጅለ

ሓምለ 27 @ 12 00 ድ . ቀ. - 2 00 ድ.

ተገዳስነት ዘለዋ ሓዳስ ሰበይቲ ዲኺ ?

ተመክሮኻ ምክፋል፣

ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር፣

ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣

ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ድዩ ?

መዓስ ፦ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም

8ይ - 10 ነሓሰ 2024

12 00 ድ. ቀ.

ኣበይ ፦ 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር

ቫንኮቨር ቅ. ክ. V5N 4L2

ርክብ፦

ስላቪካ ስቲቫኖቪክ ከምዚ ትብል -
Slavica.Stevanovic@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
27 ሓምለ
ግዜ ፦
12 00 ድ. ቀ. - 2 00 ድ.
ምድብ ፍጻመ፦

ኣመሓዳሪ

ስላቪካ ስተቫኖቪክ
ተሌፎን
604-395-8000 Ext. 1706
ኢ-መይል
slavica.stevanovic@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር
ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2
ቫንኮቨር ቢሲቢሲ V5N 4L2ካናዳ
+ ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ