ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ካብ እተፈላለየ ባህሊ እተኣኻኸቡ ደቂ ኣንስትዮ ዝድግፍዎ ጕጅለ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

ተገዳስነት ዘለዋ ሓዳስ ሰበይቲ ዲኺ ? ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር፣ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣ ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ድዩ ? መዓስ ፦ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም 8 - ነሓሰ [...]

ንመጀመርታ ግዜ ዓደግቲ ቤት ዘዋህለልዎ መደብ

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

ነቲ ኣብ ቀዳማይ ግዜ ዓደግቲ ቤትኩም ዘዋህለልኩምዎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምቝጣብን ዜድልየካ ሰነዳት ንምድጋፍን መሰረታዊ ሓቅታትን መስርሕን ምእንቲ ኽትፈልጥ ምሳና ሓቢርካ ምሳና ሓቢርካ [...]

ናጻ

ቢ. 省住房保障项目介绍 መእተዊ መደብ መንበሪ ኣባይቲ ቢ. ሲ.

ብኢንተርነት ዚርአ ዕቤት

讲座要点 ቐንዲ ነጥብታት ፦ 住房补贴项目介绍 መደብ ረድኤት መንበሪ 申请条件 መን እዩ ብቑዕ ? 如何申请 ብኸመይ ኣብ ግብሪ ኸተውዕሎ ትኽእል ? 申请后注意事项 ምስ ኣመልከትካ እንታይ ኢኻ እትገብር ? 住房补贴计算工具 ክንደይ ኢኻ ኽትረክብ እትኽእል ?

ናጻ

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዓረብኛ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

ተገዳስነት ዘለዋ ዓረብኛ ሰበይቲ ዲኺ ? ➢ ተመክሮኺ ኣካፍል ፣ ➢ ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር፣ ➢ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣ ➢ ብዛዕባ ኣገልግሎታትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ? መዓስ ፦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት [...]

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ቀንዲ መሰረት ዓንኬለይ፦ ስልጠና መሪሕነት መንእሰያት

ISSofBC - ኒው ዌስትሚንስተር 280 - 610 ሻድሻይ ጐደና ኒው ዌስትሚንስተር ቢ. ሲ.

ንስደተኛታትን ስደተኛታትን መንእሰያት ብናጻ 12 ሰሙን ዝወስድ ናይ መሪሕነት ስልጠናን ናይ መዛኑ ደገፍን ጕጅለ ምሳና ኹን! • ናይ ምዝዛም ወረቐት ምስክር ተቐበል እሞ ናይ ወለንታ ሰዓታት ኣጥሪ •ተመክሮታትካ [...]

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዓረብኛ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2, ቫንኮቨር ቢሲ ካናዳ

ተገዳስነት ዘለዋ ዓረብኛ ሰበይቲ ዲኺ ? ➢ ተመክሮኺ ኣካፍል ፣ ➢ ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር፣ ➢ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣ ➢ ብዛዕባ ኣገልግሎታትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ? መዓስ ፦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት [...]

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ