ዜና

መራኸቢ ፍጻመታት ብዛዕባ ተክኖሎጂ ምስትውዓል ይህብ

ኢሶፍቢሲ ኣብ ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ ቫንኮቨር ኣብ ዝገበሮ ናይ ህንጸት ድልድላት ክኢላታት ምህንድስናን ተክኖሎጅን ናብ ካናዳ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ኣለዉ።

ልዕሊ 150 ዝዀኑ ሓደስቲ ሰባት ሳላ እቲ ንሰብ ሞያ ምህንድስናን ተክኖሎጅን ስደተኛታት ተባሂሉ እተገብረ ናይ ምሉእ መዓልቲ መራኸብን ትምህርትን ኣብ ካናዳ ሞያኦም ንምህናጽ ናይ መጀመርታ ስጕምቲ ወሰዱ።

ብ23 መጋቢት ኣብ ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ ቫንኮቨር ድልድላት ምህናጽ ካብ ስርዓታት ዚቈጻጸር ኣካልን ኣስራሕትን ማሕበራት ኣባልነትን ሓያሎ ተወከልቲ ኣኪቡ ናብ ዕዳጋ ስራሕ ብዛዕባ ምእታው ብዛዕባ ናይ ስራሕ ስትራተጂታትን ኣገልግሎታትንእቶም ተሳተፍቲ ሞያኦም ኪረኽብዎ ዚኽእሉ ጠቓሚ ሓበሬታ ኣካፈሎም።

ብዘይካዚ እቲ ኣጋጣሚ ነቶም ተሳተፍቲ ምስ ካልኦት ሰብ ሞያ ንኺራኸቡን ምስሰራሕተኛታት ቢ.ኤስ.

ማሕበር ክኢላታት ምህንድስና ቻይናን ካናዳውያንን ተክኖሎጅያውያንን ኢራናውያን መሃንድሳት ማሕበር ቢሲ (IEBCA) ማሕበር መሃንድሳትን ተክኒከኛታትን ቢ. ሲ. ክኢላታት ስደተኛታት ኢንፎሰንትረ ከምኡውን ህዝባዊ ቤተ-መጻሕፍቲ ቫንኮቨር ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ምቕባል ዘደንቕ ምትሕብባር ስለ ዝገበርኩም አመስግነኩም።

ስእልታት ርአ

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ