ዜና

. ሲ. ኣብ ላንግሊ ናብ ዚርከብ ግዝያዊ ቦታ ገዓዘ 25 መስከረም

ኤስ. ቢ. ሲ. ላንግሊ ትጐዓዝ ኣላ ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መገዲ ሎጋን ዘሎና ቦታ ሰኑይ 23 መስከረም ካብ ፋዱስ ጀሚሩ ክዕጾ ረቡዕ 25 መስከረም ከኣ ኣብቲ ኣብ #201-20408 ዶግላስ ክረሰንት ዝበሃል ግዝያዊ ቦታና 1 00 ድ. ቐ.

ዓማዊል ብዙሕ ዕንቅፋት ስለ ዘይህልዎም ነቲ እተፈላለየ ናይ ዕዳጋን ሞያን ኣገልግሎትና ብቐጻሊ ኺረኽብዎ እዮም። ነዚ መሰጋገሪ እዚ ኽንገብር ከለና ትዕግስትኹም ነማስወሉ ኢና ።

እቲ ሓድሽ ቀዋሚ ቦታና ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጸኒሑ ክኽፈት ተመዲቡ ኣሎ ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ