ዜና

መዓልቲ ካናዳ 2019 ምስ ISS BCምብዓል

ኦ ካናዳ! ካብ ማፕል ሪጅ ክሳዕ በርናቢ -ኢ. ኣይ. ኤስ.

ንዅሎም እቶም ኣብቲ በዓላት ኪሓብሩ ዝመጹ አመስግነኩም ። ምስ ሓደስቲ ገጽ ምርኻብን ምስ ናይ ቀደም ኣዕሩኽ እንደገና ምርኻብን ባህ ዜብል እዩ ነይሩ ።

ካብቲ ኣብታ መዓልቲ ዘጋጠመ ፍጻመታት እተወስደ ሒደት ስእልታት እንሆ።

በርናቢ - ኤድሞንድስ ፕላዛ ኤንድ ፓርክ

መናፈሻ ማእከል ከተማ ኮኲትላም

ማፕል ሪጅ - መዘከርታ መናፈሻ ሰላም

ሱሬ - ቢል ሪድ ሚልየንየም ኣምፊትያትር

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ