ዜና

ዋጋ ዘለዎ ኽንክን ቈልዑ - ኣውራጃ ብሪትሽ ኮሎምብያ

ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ናይ ቈልዑ ምክንኻን ረድኤት ለውጢ ተገይሩ ኢዩ ። ብዛዕባ እቲ ብዋጋ ዘይሽነን ክንክን ቈልዑ ዚርከብ ሓድሽ ጥቕሚ ዝርዝር ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ርአ።

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ