ኣገልግሎት መዕረፊና (SOS) ኣብቲ ስደተኛታት ዜቕርብዎ መመልከቲ በብደረጃ መምርሒ ይህብ እዩ። እዚ ኸኣ ነቲ ናይ ስራሕ ፍቓድካ ብኢንተርነት ንምቕራብ ቅኑዕ ሰነዳት ኣብ ምርካብ ምሕጋዝ የጠቓልል ።

እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ተኸታታሊት ቪድዮ ብዛዕባ ኣገልግሎት ኤስ. ኤስ. ኤስ.

ቀዋሚ መመልከቲ መንበሪ 1ይ ክፋል – ሰነዳት ምርካብ


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ

ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


ቀዋሚ መመልከቲ መንበሪ 2ይ ክፋል - ሓፈሻዊ መደብ A ፎርም


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ

ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


ቀዋሚ መመልከቲ መንበሪ 3ይ ክፋል – መደብ 14 ተወሳኺ ሓበሬታ ስድራ ቤት


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ

ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


ቀዋሚ መመልከቲ መንበሪ 4ይ ክፋል - መመልከቲ ወረቐት


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ

ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


እንታይ ሰነዳት ጕዕዞ እዩ ዜድልየካ ?


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ


ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


ኣብ ካናዳ ዚርከብ መድሕን ጥዕና


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ


ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


ፍቓድ ስራሕካ ብኢንተርነት ምርካብን ምምላእን


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ

ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል


መመልከቲ ፍቓድ ስራሕካ ብኢንተርነት ምቕራብ


ብኻልእ ቋንቋታት ርአ

ዓረብኛ - ጽምዊ

ፋርሲ - ተባዕ

ስጳንኛ - ኢስፓኞል
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ