ብዛዕባ ኣገልግሎት ጥዕናን ሕጋዊ ደገፍን ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርትን መገሻን ኣብያተ-መጻሕፍትን ቫንኮቨር ዝያዳ ተምሃር።

መደብ ሕክምና ቢ. ሲ.

መንግስቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ፕላን ሕክምናዊ ኣገልግሎት (MSP) ብዚብሃል መደብ መድሕን ጥዕና ኣቢሉ ሕክምናዊ ኽንክን ይህብ እዩ ። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንመብዛሕትኡ ወጻኢታት ጥዕና ማለት ንሓካይምን ንመብዛሕትኡ ሕክምናዊ መርመራታትን ንሕክምናታትን እዩ ዚኸፍል። ኤም. ኤስ. ፒ.

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ነቲ ሕማም ዓባይ ሰዓል ንምርካብ ከምኡውን ሓኪምን ካልእ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ኣበይ ከም እትረክብ ዘርዚሩ ኣሎ።

ኣገልግሎት ኣእምሮኣዊ ጥዕና

እቲ እተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ ማእከል ኣእምሮኣዊ ጥዕና ንህዝቢ (ስደተኛታት ስደተኛታት ኣባላት ሒደት ቀቢላታት) ብዛዕባ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣገልግሎት ባህላዊ ትርጕም ከምኡውን ብዛዕባ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ብእተፈላለየ ቛንቋታት እተፈላለየ ሓበሬታ ይህቦም ኢዩ ።

ኣገልግሎት ፖሊስ

እቲ ኣብ ከረን እተደኰነ ፖሊስ ካናዳ ናይ ካናዳ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖሊስ ኢዩ ኣብ ቢ. ሲ. ኣር. ኤም. ፒ. ብዛዕባ ግደ ኣር. ኤም. ፒ. ከምኡውን መዓስን ብኸመይን ምስ ፖሊስ ከም እትራኸብ ዝያዳ ሓበሬታ ኣንብብ።

ኣብ ካናዳ ዚርከብ ኣር. ሲ. ኤም.

ኣብ ካናዳ ዚርከብ ኣር. ሲ. ኤም.

ሕጋዊ ኣገልግሎት

ማሕበር ትምህርቲ ፍትሒ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅ. ክ. ዚርከብ እተፈላለየ ሕጋዊ ኣገልግሎት መሰረታዊ ሓበሬታ ዚህብ ሓቅታትን ቪድዮታትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን ኣዳልዩ ሎም እዩ። ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ኪርከብ ይከኣል እዩ ።

ስርዓት ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ

ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ ርኸብ ፦

ህዝባዊ መጓዓዝያ

ትራንስሊንክ ብዛዕባ መደባትመጓዓዝያን መገድታትን ሓበሬታ ኺህበካ እዩ
ነቲ ዝዓበየ ኣውራጃ ቫንኮቨር ዚኽፈል ክፍሊት ።

እታ ትራንስሊንክ ቡክለት ከምኡውን ዲቪዲ ቪድዮ ኣሰስ ትራንስቲት - ጌቲንግ ሜትሮ ቫንኮቨር ኣብ ብምሉኡ ሜትሮ ቫንኮቨር ኣብ ዝርከብ ኣብያተ - መጻሕፍቲ ልቓሕ ክትረክብ ትኽእል ኢያ ። እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ንስርዓት መገሻና ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኽንመርሕ ከም ዘሎና ዚገልጽ ጠቓሚ ሓበሬታ ሒዛ ኣላ። እቲ ዲቪዲ ብዕጹው መግለጺ መግለጺታትን ኣውድዮን ኪርከብ ይከኣል እዩ ።

ኣብያተ- መጻሕፍቲ

ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ዝቐረበ ቤተ-መጻሕፍቲ ርኸብ። ኣገልግሎት ብኻልእ ቋንቋታት እውን ይርከብ እዩ ።

(ብናጻ ዚርከብ መጻሕፍትን ኢ-መጻሕፍትን ኣውድዮ)

ሓደ ሰብ ብናጻ መጻሕፍቲ ኣውድዮ ንምርካብ ነቲ ሶፍትዌር ኪምዝግቦን ኬራግፈሉን ዚኽእል ወብ ሳይትናብ ዕግበት ኣተኵሩ