ስርዓተ-ትምህርቲ ዲጂታል መሃይምነትና መምህራን ቋንቋ እንግሊዝኛን እቶም ኣብ ዓውዲ መዕረፊ ዘለዉን ነቶም ሓደስቲ ዓማዊል ነቲ ናይ ኤለክትሮኒካዊ መሃይምነት ዕንቅፋታት ንኺዋጽኡሉ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ።

ኤስ. ቢ. ሲ. ብዙሓት ውፉያት ሰባት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ላርኒን ኤክሽነር ኣማኸርቲ ከምኡውን ኣብ ሊንሲ ዚርከባ መገላግልቲ ማሕበራት በርናቢ ኢንግሊሽ ቋንቋ ማእከልን ኮሌጅ ኮምዩኒቲ ቫንኮቨር ብዝገበርዎ ጻዕርን ወፈያን ኣቢሉ እዩ ነዚ ምንጪ እዚ ኺረኽቦ ዚኽእል ።

ስርዓተ - ትምህርቲ ኤለክትሮኒካዊ መሃይምነት ርኸብናብ ዕግበት ኣተኵሩ