ንእተወሰነ ዓመታት ተመክሮን ክእለትን ሒዝካ ናብ ካናዳ መጺእካ ትኸውን ኢኻ ።

ይኹን እምበር ምስ ናይ ቀደም ስራሕካ ብቐጥታ ዚተሓሓዝ ስራሕ ክትረክብ የጸግመካ ይኸውን።

ተስፋ ግን ኣይትቝረጽ። ኣብዛ ገጽ እዚኣ ብዛዕባ እቶም ናብ ካናዳ ዝመጹን ነዚ ብድሆታት እዚ ዘጋጠሞምን ኣብ ኣማራጺ ሞያ ኣሳልጦ ዝረኸቡን ሓደስቲ ሰባት ዚገልጽ እተፈላለየ ኣሳልጦ ኸተንብብ ትኽእል ኢኻ፦

ብዛዕባ እቲ ምስ IMPACT ዚተሓሓዝ ስራሕ እትረኽቦ ኣጋጣሚታት ዝያዳ ተምሃር ።ናብ ዕግበት ኣተኵሩ