شما ممکن است با چندین سال تجربه و تخصص حرفه ای وارد کانادا شده باشید.

با این حال، ممکن است پیدا کردن شغلی که به طور مستقیم با زمینه کاری قبلی شما مرتبط است، بلافاصله پس از ورود به BC دشوار باشد.

ولی تسلیم نشو در این صفحه شما می توانید چندین داستان موفقیت از تازه واردان که در کانادا وارد شده اند، با این چالش ها مواجه شده اند و در مشاغل جایگزین موفق شده اند، بخوانید:

در مورد فرصت های شغلی با IMPACT بیشتر بدانید.پرش به محتوا