ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት ብዙሕ ደገፍ የድልዮም ኢዩ ስለዚ ንዓታቶምን ንዕዮናን ብኸመይ ክትድግፎም ከም እትኽእል ዝገልጽ ገለ ሓሳባት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ -

ንኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. - ንኣጋንንትን ንኻልኦት ስደተኛታትን ነቲ ናይ ብሕቲ መደብ ምድጋፍ ብምድጋፍ ምስ ስድራቤቶም እንደገና ንኺራኸቡ ሓግዞም ።

ናብ ካናዳ ህያብ ካርድእንቋዕ ብደሓን መጻእኩም - ነቶም ናብ ብሪትሽ ኮሎምብያ እንኸይድ ስደተኛታት ነቲ ናይ ህያብ ካርድ ወፈራና ወፈያ ብምግባር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ። ካርድታት ህያብ ነቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወቶም ክጅምሩ ኸለዉ ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ንኽዕድጉ ክሕግዞም ኢዩ።

ደገፍ መንበሪ - ነቶም ናብ ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታት መንበሪ ኽትድግፎም እንተ ደሊኻ በጃኹም ፎርም ኣባይቲ ወድኡ ። መንበሪኻ ምስ ስድራ ቤትካ ዚሰማማዕ እንተ ዀይኑ ክንረኽበካ ኢና ።


በጃኹም ኣስተብህሉሉ - ኣብዚ እዋን እዚ ተወሳኺ ወለንተኛታት ኣይንደልን ኢና ዘሎና። ተወሳኺ ደገፍ ምስ ዜድልየና ኣብ ወብ ሳይትናን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ንኽምዝገቡ ኣጋጣሚ ኽንከፍተሎም ኢና።

 

 ናብ ዕግበት ኣተኵሩ