ወፈያኻ ምስ ሓገዝ ካናዳ ለኣኽ

ነቶም ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዚነብሩ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኣብ ካናዳ ህይወቶም ኪሃንጹ ኸለዉ ኽንድግፎም ቈሪጽና ኢና ።

እቲ ብልግሲ እትገብርዎ ወፈያታት ንኸም እኒ ናይ መዕረፊ ኣገልግሎትና ምምሃር ኣብ ተግባር ምምሃር ከምኡውን ናይ ማሕበረሰብ ዓንኬል ዝኣመሰለ እተፈላለየ መደባትና ንምምእራር ይሕግዝ ኢዩ።

በጃኹም ወፈያታትኩም በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ካናዳ ሓጋዚ ገጻት ስደዱ።

ስለቲ ቐጻሊ ደገፍኩም አመስግነኩም!

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ