ኤስ. ቢ. ሲ. ምስ ኣውራጃዊ መንግስቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ብምትሕብባር ንውልቀ-ሰባትን ውድባትን ኣብ ቲኦክራሲያዊ መዕረፊ ስደተኛታት ንምሕጋዝን ስልጣን ንምሃብን ነዚ ብኢንተርነት እተዳለወ ማእከል ፈጢርዎ ኣሎ።

ቢ. ስደተኛታት ማእከል ኰይኑ የገልግል ኣብ ብምሉኡ ኽሊ ቢ. ሲ. ብዛዕባ እቲ ዚመጽእ ስልጠና ጸብጻባት ከምኡውን ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት ዝያዳ ኽትፈልጥ እንተ ደሊኻ ናብ ማእከል ስደተኛታት ቢ. ሲ.

bcrefugeehub.caናብ ዕግበት ኣተኵሩ