ካብ ዓሌትነት ናጻ ዝዀነ ሕብረተሰብ ናይ ምፍጣር መስርሕ ካብ ኵሎም ካናዳውያን ንጡፍ ጸረ ዓሌታዊ ጽልኢ ዝሓትት መስርሕ ኢዩ። ኣብ ግንቦት 23-29 2023 ዓሌታዊ ጽልኢ ዘለዎም ጕጅለታት ድሕንነት ከም ዝስምዖም ንምግባር ከምኡውን ናብ ህይወትን ማሕበረሰብን ካናዳ ሓንጐፋይ ኢልና ንምቕባል ኵላትና ኽንጽዕር እንኽእል ህንጻታትን ተግባራትን ንጥፈታትን ንኽንመሃርን ንኸነስተንትንን ኣጋጣሚ ይኸፍተልና። ዓሌትነት ብዅሉ መገዲ ተቐባልነት የብሉን ስለዚ በጃኹም ግዜ ወሲድኩም ነዚ ጥሪት እዚ ኣንብቡ እሞ ነቲ ብድሆታትን መፍትሒታቱን ብዝሓሸ መገዲ ተረድእዎ -ናብ ዕግበት ኣተኵሩ