ብስጳንኛ እተገብረ ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2 ቫንኮቨር

ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ኽትመሃር ➢ እትደሊ ሓዳስ ሰበይቲ ዲኺ ? ➢ ተመክሮታትካ ኣካፍል፣ ➢ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣ ➢ ብዛዕባ ኣገልግሎትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ? እንተ መሊስካ [...]

ናጻ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ