کمک مالی خود را با Canada Helps ارسال کنید

ما متعهد به حمایت از مهاجران و پناهندگانی هستیم که در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند و زندگی خود را در کانادا می سازند.

کمک های سخاوتمندانه شما به تامین مالی انواع برنامه های ما مانند خدمات حل و فصل ما، برنامه یادگیری در عمل و دایره جامعه کمک می کند.

لطفا کمک های مالی خود را در زیر از طریق صفحه کمک های کانادا ما ارسال کنید.

با تشکر از شما برای حمایت مداوم شما!

 

پرش به محتوا