ዜና

ኣቃውማ ቢ. ሲ.

ነቲ ዓቃብ ሕጊ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዝዀነ ኒኪ ሻርማ ብ27 ሰነ 2023 ናብቲ ኣብ ቪክቶርያ ድራይቭ ዚርከብ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም እንብለሉ ማእከል ሓንጐፋይ ኢልና ኢና ተቐቢልናዮ ።

ሚስ ሻርማ ናብቲ ኣብያተ - ጽሕፈቱ ኣብ ውሽጢ እቲ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም እንብለኩም ማእከል ዝርከብ ናይ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ሕጋዊ ክሊኒክ ክትከይድ መጸት ። ሚስ ሻርማ ኽትበጽሓ ኸላ ምስ ጁልያና ዳሊ ከምኡውን ዳርሲ ጎልደን ዚበሃሉ ኽልተ መራሕቲ እቲ ክሊኒክ ተራኸበት ኣብታ ኣውራጃ ንዚመጹ ሓደስቲ ሰባት ብዛዕባ ዜገልግሉሉ ቐጻሊ ዕዮ ድማ ተመያየጡ።

እዚ ክሊኒክ እዚ ኣብታ ኣውራጃ ናይ መጀመርታ ዓይነት ክሊኒክ ኢዩ ነቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉን ተነቀፍትን ስደተኛታትን እተፈላለየ ሕጋዊ ደገፍ ይህቦም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ፖሊሲታት ስደተኛታት ካናዳ ኣወንታዊ ተሓድሶ ኽግበር ይጣበቕ።

እቲ ክሊኒክ ብ2020 ካብ ማሕበር ሕጊ ቅ. ክ. ኣብዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ጕሉሕ ዓወታት ረኺባ ኢያ ገለ ኻብዚ ድማ ንሓደ ኻብ ስደተኛታት ክስጐጕ ዝነበሮ ግን ከኣ ምስቲ ወዲ 7 ዓመት ወዶም ንኣርባዕተ ዓመታት ምስ ተፈላለየ እንደገና እተራኸበሉ ምኽንያት ኢዩ።

እቲ ክሊኒክ ኣብ ርእሲ እቲ ሕጋዊ ልምድን ተጣበቕትን ነቶም ኣብ ሕጊ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ሞያኦም ዚጅምሩ ጠበቓታት ስደተኛታት እውን ምምሃር ይህቦም እዩ።

ብዛዕባ እቲ ክሊኒክን ዕዮኡን ዝያዳ ተምሃር ።

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ