ዜና

ፕሮጀክት መንበሪ ስደተኛታት — ስደተኛ ኣአንጊድካ ለውጢ ኣምጽእ!

ዕዳጋ ክራይ ካናዳ እናሓየለ ምስ ከደ ስደተኛታት ኣብ ኣባይቲ ኸቢድ ብድሆታት የጋጥሞም ኣሎ። ዝተረፈ መደቀሲ ኽፍልታት ብምክራይ ወይ ንስደተኛታትን ንኻልኦት ካብ መረበቶም እተመዛበሉ ሰባትን ኣብ ካናዳ ህይወቶም ንምህናጽ ዜኽእል ድሕንነትን ኣቀባብላን ዚግበረሉ ቦታ ንምሃብ ንእተወሰነ ኽፋል ቤትካ ብምክፋል ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ናይ መፈተሺ ነፈርቲ ፕሮግራም እዚ ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ኢዩ ጀሚሩ ስለዚ ትርፊ ኽፍሊ እንተድኣ ኣልዩካ እሞ ንመሳኪን ስደተኛታት ክትሕግዝ እንተድኣ ደሊኻ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ እንተድኣ ደሊኻ በጃኻ በጃኻ ምብጻሕ RefugeeHousing.ca

ብዛዕባ መንበሪ ስደተኛታት ካናዳ

ሃፒፓድ ምስተን ISSofBC ሞዛይክ ከምኡውን ስኬቲስ ዝበሃላ መኽሰብ ዘይረኽባ ማሕበራት ብምትሕብባር ዝመጸ ኣገዳሲ ተበግሶ ኢዩ ። ሸቶና ንስደተኛታት ናብ ካናዳ ኣብ ዝሰግሩሉ እዋን ድሕንነትን ቅሳነትን ዘለዎ ቤት ምሃብ ኢዩ ።

ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ጽዑቕ ዕዳጋ ክራይ ኣብ ግምት ብምእታው ዋጋ ዘለዎ ኣባይቲ ምርካብ ነቶም ኣረገውትን ሓደስቲ ካናዳውያንን በዳሂ ዀይንዎም ኣሎ እንተዀነ ግን ብፍላይ ነቶም ከምዚ ዝስዕብ ዝኣመሰለ ፍሉይ ብድሆታት ዘጋጥሞም ስደተኛታት ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል ኢዩ -

ኣብኡ ኸኣ ኢና ናይ ቤትና ናይ ምክፋል ፕሮግራም እንህብ። ንስደተኛታት ምስቶም ኣብ ቤቶም ዝተረፈ ኽፍልታት ዘለዎም ወነንቲ ገዛ ብምትእኽኻብ ንኽልቲኦም ዚጠቅም መፍትሒ ነቕርበሎም ኣለና።

ወነንቲ ቤት ነቶም እተሸገሩ ኣባይቶምን ልቦምን ኪኸፍቱሎም ቍሩብ ተወሳኺ ኣታዊ እውን ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም ፣ ስደተኛታት ግና ኣብ ካናዳ ሓድሽ ህይወቶም ዚጅምሩሉ ግዝያዊ ቤት ከም ዘለዎም ፈሊጦም ብቐሊሉ ኼዕርፉ ይኽእሉ እዮም ።

ንሓደ ስደተኛ ምቕባል ነቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ግብረ - ሰናይ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ናይ ሓቂ ለውጢ ንኽትገብር ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ ኢዩ ። ንቤትካ ምክፋልካ ነቲ እናዓበየ ዚኸይድ ዘሎ እተፈላለየ ባህሊ ካናዳ ኸም ናእዳ ጌርካ ብዛዕባ ሃገራትን ባህልታትን ካልኦት ሰባት ንኽትመሃር ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ እዩ።

ቍጽሮም እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ናብ ካናዳ ዝመጹ ሓደስቲ ሰባት መንበሪ ምእንቲ ኺረኽቡ እቲ መደብ ን6-8 ወርሒ ኺካየድ እዩ።

ዋሕዲ ዋጋ ዘለዎ ኣባይቲ ሓደ ኻብቲ ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዘጋጠመ ቐንዲ ህጹጽ ኵነታት ኰይኑ ኣሎ ብስደተኛታት መንበሪ ካናዳ ኣቢልካ ድማ ሓደ ኽፋል እቲ ፍታሕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ!

ስለዚ በጃኹም ኣብ ታሕቲ ኣአንጋዲ ምእንቲ ኽትኰኑን ዝሓሸ ቢሲ ኣብ ምህናጽ ምእንቲ ኽትሕግዙን ተመዝገቡ፦ አመስግነኩም፦

ከም ኣአንጋዲ መዝገብ 

 

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ