ዜና

ፓትሪሻ ዎሮኽ ከም ኣካያዲስራሕ ቢ.ሲ.

ፓትሪሻ ዎሮኽ ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር ኣገልግሎት ስደተኛታት ቢ. ሲ.

እቲ ኣካያዲ ስራሕ ንዅሉእቲ ከም ሰሌመንት ሊንሲ ካሪየር ሰርቪስ ከምኡውን ናይ ኣገልግሎት ቋንቋን ሞያን ኮለጅ ዝኣመሰለ ናይ ኢ. ኤን. ኤስ. እዚ ፕሮግራማት እዚ ብ400 ሰራሕተኛታት ኢዩ ዝቐርብ ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ስኳሚሽ ከምኡውን ኖርዘርን ቢ. ሲ.

ቢ.ሲ. ኣብ እትሰርሓሉ ዝነበረት እዋን ኣብተን ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕቤት ካብ ክልተ ኽሳዕ 14 ኣብያተ-ጽሕፈት ከምኡውን ካብ 4 ሚልዮን ክሳዕ 25 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ ዘውጽእ ስደተኛታት መራሒት ኰይና ኣላ።

ፕረዚደንትቦርድ ቢ.ኤስ. ጃክ ዎንግ ከምዚ በለ - "ነቲ ማሕበር ነቲ ዝለዋወጥ ቍጽሪ ህዝቢ ምላሽ ኣብ ምሃብ ከምኡውን ንልዕሊ ዕስራ ዓመት ኣብ ብምሉኡ ታሕተዋይ ቀንዲ መሬት ፕሮግራም ኣብ ምስፋሕ መሪሓቶ ኢያ

ፓትሪሻ ነቲ ኣብ ዓለም ብሉጽን ሓድሽን ማእከልኣገልግሎት ዝዀነ ማእከልእንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቢ. ሲ. ቢ. ሲ. ብ2015 ልዕሊ 2,000 ዝዀኑ ብመንግስቲ ዚምወል ሶርያውያን ስደተኛታት ብምቕባል ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ ዝዓበየ መደብ መዕረፊ ዓብዪ ግደ ኣበርኪቱ እዩ።

ፓትሪሻ ንባዕላ ኣብ ርእሲ እቲ ከም ኣካያዲ ስራሕ መጠን ንኢ. ኤን. ኤስ. ቢ. ሲ. እተዋህባ ሓያሎ ሽልማት በቲ "ኣብ ውሽጢ መኽሰብ ዘይርከቦ ትካላት ዘለዋ መሪሕነትን ሞያን ኣረኣእያን" ከምኡውን "ኣብ ሜትሮ ቫንኮቨር ዓብዪን ቀጻልን ለውጢ" ብምግባራ ብ2017 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ሽልማት ተቐበለት። ብ2019 ፓትሪሻ ካብ ማሕበር ኣስራሕቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ (ሲ. ኤስ. ኤስ.

ጃክ ከምዚ በለ - "ፓትሪሻ ብሉጽ ምህዞታት ከምኡውን ኣብ ዓማዊል ዘተኰረ ኣገልግሎታትን መደባትን ብምሃብ ንድሕንነት ማሕበረሰብ ቈራጽነት ገይራ ኢያ።

ቦርድ ዳይረክተራት ነቲ ተካኢ ፓትሪሻ ንምርካብ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ምንዳይ ኣጀሚሩ ኢዩ ኣብ ዝቕጽል ኣዋርሕ ድማ እዋናዊ ሓበሬታታት ከካፍል ኢዩ።

እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎናይ ቢ.ሲ. ቦርድ ዳይረክተራት ምስ ሰራሕተኛታት ለገስቲ ናይ ማሕበረሰብ ብጾት ከምኡውን ምስቶም እተዋፈሩ ሓቢሮም ነቲ ፓትሪሻ ዝገበረቶ ኣበርክቶ ዘሎና ሞሳን ሞሳን የርእዩ ስለቲ ዘደንቕ ዕዮ ናባና ድማ የመስግኑና ።

ንፓትሪስያ እንቋዕ ሓጐሰኩም ክትብሎም እንተ ደሊኻ ኣብቲ ዜሐጕስ ናይ ጡረታ መልእኽቲ ቦርድና ብናጻ ጽሓፍ።


መልእኽቲ ለኣኽ

ነቲ መልእኽቲ እትልእከሉ ሰሌዳ ምስ ጠውቕካዮ ናይ ገዛእ ርእስኻ መልእኽቲ ንምፍጣር ኣብ ታሕተዋይ የማን እቲ ሰሌዳ ዘሎ ተደመሮ (+) ምልክት ርአ።


ናብ ዕግበት ኣተኵሩ